Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду. Додаток до Акта
[ Скачать с сервера (57.0 Kb) ] 04.11.2016, 17:15


Зразок бланка (форма шаблону) Акту списання вилучених документів з бібліотечного фонду. Додаток  до Акта:

Образец бланка (форма шаблона) Акта списания изъятых документов из библиотечного фонда. Приложение к Акту:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

13.09.2016 № 818

_____________________________________

       (найменування юридичної особи)                                                

 

Ідентифікаційний код за ЄДПОУ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада, ініціали та прізвище)

_______________________________________

(підпис)

«____» ________________ 20 __ р.

Акт № ________

списання вилучених документів з бібліотечного фонду

_______________________________________

 (місце складання)

 

«____» _________________ 20 ___ р. комісія, призначена наказом (розпорядженням)                        від «____» _________________ 20 ___ р. № ____, здійснила перевірку стану документів у бібліотечному фонді і постановила, що документи згідно з описом на вилучення документів з бібліотечного фонду морально застарілих/ фізично зношених/ непрофільних, дублетних/ втрачених користувачами (додаток) всього ______ шт. на суму ________ грн підлягають списанню і вилученню з обліку.

 

Голова комісії     __________________        __________________           ___________________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

Члени комісії:    ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

                                 ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

                                 ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

                                 ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

Розрахунок результатів списання:

Витрати по списанню

Цінності, отримані від ліквідації

дата, номер, назва документа

сума

дата, номер, назва документа

вид цінностей

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання __________________________________________________________________________________

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

Назва облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську

операцію в бухгалтерському обліку _____________    ___________________________________

                                                                                           (підпис)                   (посада, ініціали та прізвище)

«_____» ________________ 20 ___ р.            

 

Головний бухгалтер                           _____________    ____________________________________

                                                                                          (підпис)                         (ініціали та прізвище)

 

Додаток

до Акта списання вилучених документів з бібліотечного фонду

 

___________________________________                                                          «____» ________________ 20 ___ р.

  (найменування юридичної особи)                                                

 

 

до акта № ________ від «____» ________________ 20 ___ р.

 

Опис

на вилучення документів з бібліотечного фонду морально застарілих/ фізично

зношених/ непрофільних, дублетних/ втрачених користувачами

(непотрібне викреслити)

 

з/п

Номенклатурний

номер

Назва і автор книги (видання)

Кількість

Вартість за

одиницю

Сума

 

Інші відомості

(на підставі яких

документів проведено вилучення тощо)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Всього на суму  ________________________________

 

Голова комісії     __________________        __________________           ___________________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

Члени комісії:    ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

                                 ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

                                 ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)

                                 ________________       ________________          ______________________________

                                           (посада)                          (підпис)                            (ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2762 | Загрузок: 252
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar