Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт відбирання проб ПММ (Акт отбора проб ГСМ)
20.02.2017, 12:28


Зразок бланку (форма шаблону) Акту відбирання проб пально-мастильних матеріалів (ПММ):

Образец бланка (форма шаблона) Акта отбора проб горюче-смазочных материалов (ГСМ):

Додаток 7
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (командир)
________________________________
          (військове звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ року
М. П.

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Код за ДКУД

  

 

АКТ N ______
відбирання проб ПММ

від "___" ____________ 20__ року

Комісія в складі: ______________________________________________________________________
                                                                                              (посади, прізвища, імена, по батькові)

провела відбирання проб ПММ __________________________________________________________
                                                                                            (найменування авіаційної частини та її місцезнаходження)

 

N проби

Найменування і марка ПММ

Норма-
тивний документ на ПММ

Дата вироб-
лення ПММ,
місяць, рік

Звідки відібрана проба (N резервуара, транспор-
тного засобу, тари)

Об'єм (маса) відібраної проби, л (кг)

Об'єм (маса) ПММ, з якого відібрана проба, куб. м (кг)

Вид випробу-
вання або показ-
ники визна-
чення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проби відібрано згідно з ДСТУ 4488:2005 в сухий, чистий посуд, опечатано (опломбовано) печаткою N ___ і направлено для випробувань до лабораторії ПММ ___________________________
                                                                                                                                      (найменування лабораторії та її місцезнаходження)

Голова комісії

___________________
(підпис)

 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

___________________
(підпис)

 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

___________________
(підпис)

 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 756 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar