Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду
12.03.2017, 19:38


Зразок бланку (форма шаблону) Акту визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду:

Образец бланка (форма шаблона) Акта определения категории работников, подлежащих предварительному (периодическим) медицинскому осмотру:

Додаток 1 
                                      до пункту 2.2 
                                      Порядку проведення 
                                      медичних оглядів працівників 
                                      певних категорій 
 

                               АКТ 
         визначення категорії працівників, які підлягають 
           попередньому (періодичним) медичному огляду 

      ______________________________________________________ 
         (найменування підприємства, відомча належність) 

                 від "____" _____________ 200 р. 
 

Лікарем з гігієні праці __________________________________________ 
                                (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________ 
             (назва закладу державної санепідслужби) 

за участю роботодавця ____________________________________________ 
                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

та представника   профспілкової   організації   або  уповноваженої 
працівниками особи _______________________________________________ 
                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

визначено категорії   працівників,   які  підлягають  попередньому 
(періодичним) медичному огляду в 200______ році. 

-----------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Професія| Кількість |    Назва   |Назва робіт|  Кількість |
|з/п| цеху |(посада)|працівників|шкідливих та|і N пункту |  осіб, які |
|   |(діль-|  за ДК |  за цією  |небезпечних |та         | підлягають |
|   |ниці) |003:2005| професією | факторів і |підпунктів |   огляду   |
|   |      |        |(тільки для|N пункту та |Переліку   |(тільки для |
|   |      |        |періодичних| підпунктів |робіт, для |періодичних |
|   |      |        |  медичних |  Переліку  |виконання  |  медичних  |
|   |      |        |  оглядів) |шкідливих та|яких є     |  оглядів)  |
|   |      |        |           |небезпечних |обов'язко- |------------|
|   |      |        |           |факторів    |вим        |усього|у т. |
|   |      |        |           |виробничого |попередній |      |  ч. |
|   |      |        |           |середовища і|(періо-    |      |жінок|
|   |      |        |           |трудового   |дичні)     |      |     |
|   |      |        |           |процесу, при|медичний   |      |     |
|   |      |        |           |роботі з    |огляд      |      |     |
|   |      |        |           |якими       |працівників|      |     |
|   |      |        |           |обов'язковий|           |      |     |
|   |      |        |           |попередній  |           |      |     |
|   |      |        |           |(періодичні)|           |      |     |
|   |      |        |           |медичний    |           |      |     |
|   |      |        |           |огляд       |           |      |     |
|   |      |        |           |працівників |           |      |     |
|---+------+--------+-----------+------------+-----------+------+-----|
| 1 |  2   |    3   |     4     |      5     |     6     |  7   |  8  |
|---+------+--------+-----------+------------+-----------+------+-----|
|   |      |        |           |            |           |      |     |
|---------------------------------------------------------------------|
|Усього                                                               |
----------------------------------------------------------------------- 

 Лікар з гігієни праці   __________  _____________________________ 
                          (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові) 
 М.П. 

 Роботодавець            __________  _____________________________ 
                          (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові) 
 М.П. 

 Представник профспілкової 
 організації 
 (вповноважена особа)    __________  _____________________________ 
                          (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові) 

 М.П. 

 Директор Департаменту 
 розвитку медичної допомоги                            М.П.Жданова 

 Директор Департаменту 
 державного санітарно- 
 епідеміологічного нагляду                         А.М.Пономаренко 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1032 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar