Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування
[ Скачать с сервера (107.0 Kb) ] 25.08.2016, 16:10


Образец бланка (форма шаблона) Акта определения урожайности сои, застрахованного с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков на весь период выращивания, биологическим методом (страховой продукт 1):

Зразок бланка (форма шаблону) Акту визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1):

:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
30 червня 2016 року N 1430,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30 червня 2016 року N 220

 

 

 

 

 

 

Акт
визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

Акт N _________

Дата визначення врожайності ___ ____________ 20__ року

 

Культура (назва) _____________________

Найменування страховика _______________
__________________________

Найменування страхувальника ___________________
__________________________

Загальна площа посіву застрахованої
сої, га _________________________

N Договору ___________________________

Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail ___________
__________________________

 

Розділ I. Визначення кількості рослин

 

N поля

Назва сорту/гібрида

Площа, га

Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)

Визначення кількості рослин на 1 м 2

міжряддя, см
___________

довжина дослідної ділянки, м
___________

сума всіх рослин за пробами, шт

середня кількість рослин на пробу, шт (гр. 6 / кількість проб)

середня кількість рослин на 1 м 2, шт (гр. 7 / 10)

кількість дослідних рослин на 10 м 2 за пробами

N

E

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

Розділ II. Визначення ваги зерна та фактичної біологічної врожайності

 

Визначення ваги зерна на 1 м 2

Визначення фактичної біологічної врожайності застрахованої сої

N поля

вага зерна стручка сої з дослідних рослин за пробами, г

сума ваги зерна стручків сої з дослі-
джених рослин, г

середня вага зерна з 1 рослини, г (гр. 3 / кількість проб)

вага зерна з 1 м 2, г (гр. 4 х гр. 8 розділу I Акта визначення врожайності біологічним методом)

вологість, %

втрата ваги зерна по вологості, г (гр. 5 х показник втрати ваги по вологості, у % / 100) (Довідкова таблиця щодо втрати ваги)*

коригу-
вальний коефіцієнт

фактор конверсії, ц/га

врожайність, ц/га ((гр. 5 - гр. 7) ´ гр. 8 ´ гр. 9)

відсоток збитків від незастрахо-
ваних ризиків, %**

врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 10 ´ (1 + гр. 11 / 100))

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

____________
* Довідкова таблиця щодо втрати ваги:

 

Вологість, %

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Втрата ваги, %

1,14

2,27

3,4

4,54

5,68

6,82

7,95

9,09

10,2

11,4

12,5

13,6

14,8

15,9

17,04

18,2

 

** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків

 

N поля

Додаткові ризики (незастраховані)

Відсоток впливу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Коментарі виконавця визначення врожайності ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 

Від імені страховика ________________/___________________
    М. П. (за наявності)                     (підпис)                                 (П. І. Б.)

Від імені страхувальника ________________/___________________
           М. П. (за наявності)                         (підпис)                                (П. І. Б.)

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Б. Р. Ахіджанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
30 червня 2016 року N 1430,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
30 червня 2016 року N 220

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 липня 2016 р. за N 1027/29157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення Акта визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності сої, застрахованої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1) (далі - Акт визначення врожайності біологічним методом).

2. Акт визначення врожайності біологічним методом оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованої сої.

3. Акт визначення врожайності біологічним методом оформлюється в полі із занесенням до нього всіх отриманих в результаті врегулювання даних.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта визначення врожайності біологічним методом

При заповненні Акта визначення врожайності біологічним методом необхідно дотримуватися таких правил:

у рядку "Акт N" зазначається порядковий номер Акта визначення врожайності біологічним методом.

Нумерація має забезпечувати чітку ідентифікацію Акта визначення врожайності біологічним методом в інформаційних базах страховика;

до рядка "Дата визначення врожайності" вноситься дата визначення врожайності у форматі дд.мм.рррр, де дд - число місяця цифрами, мм - місяць цифрами, рррр - рік цифрами;

у рядок "Культура (назва)" вписується культура, що страхується, - соя;

у рядку "Загальна площа посіву застрахованої сої, га" зазначається загальна застрахована площа сої згідно зі Стандартним договором страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1) (далі - Договір);

у рядку "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика;

у рядку "N Договору" проставляється номер Договору відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, за якими проводиться визначення врожайності;

у рядку "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

у рядку "Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail" зазначається контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I "Визначення кількості рослин" Акта визначення врожайності біологічним методом

1. У графі "N поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера.

2. До графи "Назва сорту/гібрида" вписується назва сорту або гібрида сої.

3. У графі "Площа поля, га" вказується площа поля (у гектарах).

4. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)", а саме у підграфах "N" та "E" зазначаються відповідно кадастровий номер або система (GPS або WGS-84), за якою визначені координати поля.

5. У графі "міжряддя, см" зазначається ширина посіву міжряддя сої в сантиметрах;

6. У графі "довжина дослідної ділянки, м" зазначається довжина дослідної ділянки в метрах;

7. У графі "кількість дослідних рослин на 10 м 2 за пробами", а саме у підграфах 1 - 6 записується кількість рослин на 10 м 2 поля за пробами.

8. У графі "сума всіх рослин за пробами, шт" зазначається сума всіх рослин з усіх зроблених проб.

9. У графі "середня кількість рослин на пробу, шт (гр. 6 / кількість проб)" зазначається кількість рослин, яка вираховується шляхом ділення суми всіх рослин за пробами (графа 6) на кількість зроблених проб.

10. У графу "середня кількість рослин на 1 м 2, шт (гр. 7 / 10)" вписується результат ділення середньої кількості рослин на пробу (графа 7) на число 10. Оскільки отримана кількість рослин була взята з 10 м 2, ділення на число 10 дає змогу вирахувати кількість рослин на 1 м 2.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II "Визначення ваги зерна та фактичної біологічної врожайності" Акта визначення врожайності біологічним методом

1. У графі "N поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера.

2. У графі "вага зерна стручка сої з дослідних рослин за пробами, г", а саме у підграфах 1 - 6 вказується вага зерна із стручків сої за пробами (наприклад, страховик відбирає і зважує усе зерно з трьох дослідних рослин, а страхувальник в цей самий час також робить зважування зерна з трьох рослин у кожній пробі, результати заносяться до підграф 1 - 6).

3. У графі "сума ваги зерна стручків сої з досліджених рослин, г" записується сума ваги зерна із стручків з усіх проб.

4. У графі "середня вага зерна з 1 рослини, г (гр. 3 / кількість проб)" записується результат ділення суми ваги зерна сої зі стручків за усіма пробами (графа 3) на кількість проб.

5. У графі "вага зерна з 1 м 2, г (гр. 4 х гр. 8 розділу I Акта визначення врожайності біологічним методом)" записується результат множення середньої ваги зерна сої з 1 рослини (графа 4) на середню кількість рослин на 1 м 2 (графа 8 розділу I Акта визначення врожайності біологічним методом).

6. У графі "вологість, %" зазначається середній показник вологості, визначений для зерна сої з усіх проб рослин із поля.

7. У графі "втрата ваги зерна по вологості, г (гр. 5 х показник втрати ваги по вологості у % / 100) (Довідкова таблиця щодо втрати ваги)*" записується результат множення ваги зерна з 1 м 2 (графа 5) на відповідний показник втрати ваги по вологості у % Довідкової таблиці щодо втрати ваги, поділений на 100.

8. У графі "коригувальний коефіцієнт" зазначається, що слід використовувати встановлений коригувальний коефіцієнт 0,95.

9. У графі "фактор конверсії, ц/га" зазначається, що слід використовувати встановлений фактор конверсії 0,1 ц/га.

10. У графі "врожайність, ц/га ((гр. 5 - гр. 7) х гр. 8 х гр. 9)" зазначається показник врожайності кожного окремого поля згідно з результатами визначення врожайності сої відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності біологічним методом.

11. У графі "відсоток збитків від незастрахованих ризиків, %**" зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці "** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків".

12. У графі "врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 10 х (1 + гр. 11 / 100))" зазначається показник врожайності для розрахунку збитку згідно з результатами визначення врожайності сої відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності біологічним методом.

13. До таблиці "** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків" виконавцем визначення врожайності (за наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 11 розділу II Акта визначення врожайності біологічним методом. Цифри вказуються у відсотках. У разі пошкодження посівів застрахованої культури як від дії незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур'яненості, пошкодження шкідниками, ураження хворобами), так і від дії застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності через основні ризики. У цьому разі страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур'яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

V. Інформація, яка зазначається в розділі III "Коментарі виконавця визначення врожайності" Акта визначення врожайності біологічним методом

У розділі "Коментарі виконавця визначення врожайності" описується (за потреби) загальна ситуація на полях (наявність бур'янів, шкідників або ознак пошкодження рослин шкідниками), наводяться процедури визначення врожайності виконавцем тощо.

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Б. Р. Ахіджанов


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 703 | Загрузок: 42
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar