Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА.
24.06.2016, 16:10


Образец бланка (форма шаблона) анкеты добросовестности прокурора.

Зразок бланка (форма шаблону) анкети доброчесності прокурора:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
16 червня 2016 року N 205

 

 

 

АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА

Я, ________________________________________________________________, що працюю на посаді
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                           (посада та найменування органу прокуратури)
_____________________________________________________________________________________,
керуючись частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про прокуратуру", повідомляю про правдивість (неправдивість) таких тверджень.

За час перебування на посаді прокурора:

я не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                        (підтверджую / не підтверджую)

я своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру, а також членів моєї сім'ї у порядку, встановленому Законами України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про запобігання корупції"
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                        (підтверджую / не підтверджую)

мій рівень життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім'ї майну і одержаним нами доходам
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (підтверджую / не підтверджую)

я не вчиняв корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та не порушував обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (підтверджую / не підтверджую)

я не здійснював у випадках, не передбачених законодавством, втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (підтверджую / не підтверджую)

я сумлінно виконую обов'язки прокурора та неухильно дотримуюсь Присяги працівника прокуратури
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (підтверджую / не підтверджую)

заборони, передбачені Законом України "Про очищення влади", до мене не застосовуються
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        (підтверджую / не підтверджую)

Повідомте будь-які інші відомості, які вважаєте необхідними зазначити у зв'язку з таємною перевіркою доброчесності:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підписуючи цю особисто заповнену анкету, я підтверджую, що надані мною вище відомості є повними та достовірними.

"___" ____________ 20__ р.

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Примітка. Бланк анкети прокурор виготовляє шляхом роздрукування або копіювання її на папері формату А4 за формою, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року N 205.

Прокурор заповнює анкету власноруч чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1596 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar