Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (Анкета руководителя / главного бухгалтера финансового учреждения)
[ Скачать с сервера (36.0 Kb) ] 09.12.2016, 15:59


Зразок бланку (форма шаблону) Анкети керівника/головного бухгалтера фінансової установи:

Образец бланка (форма шаблона) Анкеты руководителя / главного бухгалтера финансового учреждения:

Додаток 2
до Ліцензійних умов

АНКЕТА
керівника/головного бухгалтера фінансової установи

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Посада

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи (за наявності)

 

Серія та номер паспорта, ким і коли виданий

 

Освіта, спеціальність

 

Загальний стаж роботи

 

Особа пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера відповідно до професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Нацкомфінпослуг (зазначити номер документа, що підтверджує, а також дату його видачі та строк чинності)

 

Особа не була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі, коли таку фінансову установу в період перебування особи на посаді або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації*

 

Особа не має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності*

 

Особа не позбавлена права займати певні посади та займатися певною діяльністю*

 

Особа не була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі*

 

Особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку*

 

Не застосовувалися міжнародні санкції до фізичної особи*

 

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”
я, ______________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові керівника / головного бухгалтера)

надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних, що стосуються моєї відповідності вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

 

_________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

  “___ ” ____________ 20__ року 

______________

* Зазначити: “так” або “ні” (якщо “ні” зазначати: рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймав на той час).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1142 | Загрузок: 71
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar