Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Аркуш перевіряння наявності та стану документів (Лист проверки наличия и состояния документов)
[ Скачать с сервера (39.0 Kb) ] 24.11.2016, 17:31


Зразок бланку (приклад шаблону) Аркуша перевіряння наявності та стану документів. Додаток 5 до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ

Образец бланка (пример шаблона) Листа проверки наличия и состояния документов. Приложение 5 к Порядку формирования и хранения регистрационных дел:

Додаток 5
до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ
(пункт 12 розділу IV)

 

__________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта державної реєстрації, що відповідно до закону наділений повноваженнями
із забезпечення зберігання реєстраційних справ)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

АРКУШ ПЕРЕВІРЯННЯ N _________
наявності та стану документів

 

Фонд N ___________, назва фонду _________________________________________________________

 

 

Перевіряння проводили

____________
(дата)

________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 

 

____________
(дата)

________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 

 

____________
(дата)

________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 

Номе-
ри опи-
сів

Кількість справ (од. зб.) опису за обліко-
вими докумен-
тами

Номе-
ри невияв-
лених справ

Літерні номери

Пропущені номери

Шифри справ, непра-
вильно вкла-
дених до даного фонду

Номери справ, виданих у тимчасове користу-
вання

Кіль-
кість справ (опи-
саних), що є в наяв-
ності

Тимчасові шифри неопра-
цьованих справ

Номери справ (од. зб.), що потребують

Номери справ, документи яких мають невиправні пошкод-
ження

Примітки

внесені до опису, але не врахо-
вані у підсум-
ковому записі

не внесені до опису, але врахо-
вані у підсум-
ковому записі

врахо-
вані у підсум-
ковому записі

не врахо-
вані у підсум-
ковому записі

дезін-
фекції

дезін-
секції

рестав-
рації

укла-
дення або під-
шивки

віднов-
лення згасаючих або слабоконт-
растних текстів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Разом _____________________________________________________________________________________________ справ*.
                                                                                                                                      (цифрами і словами)

Аркуш склали

 

 

__________________________________________
(посада)

______________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

__________________________________________
(посада)

______________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

__________________________________________
(посада)

______________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ ____________ 20__ року

Формат А3 (297 х 420)

____________
* Надаються узагальнені дані по всіх описах фонду і графах аркуша перевіряння (NN 2 - 18).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 619 | Загрузок: 44
Всего комментариев: 0
avatar