Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Бізнес-план (Бизнес-план)
16.02.2017, 12:27


Зразок бланку (форма шаблону) Бізнес-плану:

Образец бланка (форма шаблона) Бизнес-плана:

Додаток 11
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

 

 

 

 

Зразок

 

 

Затверджено рішенням
____________________________

 

 

 

Бізнес-план*

______________________________________________________________
(повне офіційне найменування банку/найменування філії іноземного банку)

на ______ - ______ роки

 

____________
* Під час оформлення титульного аркуша бізнес-плану можуть бути використані зовнішні атрибути корпоративної культури банку (корпоративні кольори, символи тощо).

Таблиця 1

Загальна інформація про банк

N
з/п

Найменування статті

Значення

1

Повне офіційне найменування українською мовою

 

2

Скорочене офіційне найменування (яке використовується під час здійснення операцій) українською мовою

 

3

Повне офіційне, скорочене офіційне найменування англійською мовою

 

4

Дата і номер, за яким банк унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

5

Місцезнаходження банку

 

6

Розмір сплаченого статутного капіталу на дату затвердження бізнес-плану

 

 

Загальна інформація про філію іноземного банку на території України (далі - філія іноземного банку)

N
з/п

Найменування статті

Значення

1

Повне найменування філії іноземного банку українською мовою

 

2

Скорочене найменування філії іноземного банку (яке використовується під час здійснення операцій) українською мовою

 

3

Повне та скорочене найменування філії іноземного банку англійською мовою

 

4

Розмір приписного капіталу філії іноземного банку на дату затвердження бізнес-плану

 

5

Місцезнаходження філії іноземного банку

 

6

Повне офіційне найменування іноземного банку англійською мовою

 

7

Місцезнаходження іноземного банку

 

 

Таблиця 2

Прогнозні значення показників, що прийняті в бізнес-плані
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

N
з/п

Назва показника

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

I

Показники, що характеризують вплив зовнішнього середовища на діяльність банку/філії іноземного банку

1

Ставка рефінансування, %

 

 

 

 

2

Курс гривні до долара США

 

 

 

 

3

Інфляція за рік, темп росту, %

 

 

 

 

4

Ставка податку на прибуток банку, %

 

 

 

 

5

Норматив обов'язкового резервування, %

 

 

 

 

II

Середня дохідність/вартість розміщення/залучення коштів, % річних

1

Прибутковість кредитування

 

 

 

 

1.1

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк до одного року

 

 

 

 

1.2

Кредити, надані клієнтам на строк до одного року

 

 

 

 

1.3

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк понад один рік

 

 

 

 

1.4

Кредити, надані клієнтам на строк понад один рік

 

 

 

 

2

Прибутковість операцій на ринку цінних паперів

 

 

 

 

2.1

Прибутковість інвестицій:

 

 

 

 

 

у державні цінні папери

 

 

 

 

 

в інші цінні папери

 

 

 

 

2.2

Прибутковість торгових операцій на ринку цінних паперів:

 

 

 

 

 

з державними цінними паперами

 

 

 

 

 

з акціями

 

 

 

 

 

з борговими цінними паперами

 

 

 

 

3

Середні відсоткові ставки за залученими коштами, у тому числі:

 

 

 

 

3.1

кошти юридичних та фізичних осіб на поточних рахунках

 

 

 

 

3.2

вклади (депозити) юридичних осіб

 

 

 

 

3.3

вклади (депозити) фізичних осіб

 

 

 

 

3.4

випущені боргові зобов'язання

 

 

 

 

III

Інші внутрішньобанківські індикатори, що взяті до розрахунку

1

Чисельність персоналу

 

 

 

 

2

Інші індикатори (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Баланс
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

_______________________________
(повне офіційне найменування
 банку/філії іноземного банку)

 
 

 

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті активів, зобов'язань та власного капіталу 1 форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

____________
1 Для банків – це капітал банку, для філії іноземного банку – це приписний капітал.

Таблиця 4

Кошти в інших банках
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти в інших банках" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

Кошти банків
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти банків" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Структура кредитів за видами економічної діяльності
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Види економічної діяльності

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Державне управління та діяльність громадських організацій

 

 

 

 

2

Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління

 

 

 

 

3

Виробництво

 

 

 

 

4

Нерухомість

 

 

 

 

5

Торгівля

 

 

 

 

6

Сільське господарство

 

 

 

 

7

Кредити, що надані фізичним особам

 

 

 

 

8

Інші

 

 

 

 

9

Усього

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7

Інші фінансові активи
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші фінансові активи" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

Інші активи
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші активи" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9

Кошти клієнтів
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти клієнтів" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10

Інші зобов'язання
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші зобов'язання" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 11

Статутний капітал банку

(тис. грн.)

N
з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зареєстрований статутний капітал

 

 

 

 

1.1

Кількість акцій - усього,
із них:

 

 

 

 

 

простих акцій

 

 

 

 

 

привілейованих акцій

 

 

 

 

 

 

Таблиця 12

Приписний капітал філії іноземного банку

(тис. грн.)

N
з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Приписний капітал

 

 

 

 

 

 

Таблиця 13

Значення нормативів банку
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(%)

N
з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються нормативи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14

Звіт про фінансові результати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті звіту про фінансові результати відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15

Процентні доходи та витрати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Процентні доходи та витрати" до Порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 16

Адміністративні та інші операційні витрати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Адміністративні та інші операційні витрати" до порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17

Регулятивний капітал
(заповнюється банком)

(тис. грн.)

N
з/п

Найменування показника

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Регулятивний капітал

 

 

 

 

2

Основний капітал,
у тому числі зазначаються показники відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

3

Додатковий капітал,
у тому числі зазначаються показники відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

3.3

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 650 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar