Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Декларація про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
15.02.2017, 21:34


Зразок бланку (форма шаблону) Декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта:

Образец бланка (форма шаблона) Декларации о готовности к эксплуатации объекта, строительство которого осуществлено на основании строительного паспорта:

Додаток 2
до Порядку

 

 

 

                        ЗАРЕЄСТРОВАНО
_______________________________________
       (найменування органу державного архітектурно-
_______________________________________
      будівельного контролю, який провів реєстрацію)
________ _____________ 20__ р. N
__________   ___________________________
       (підпис)          (ініціали та прізвище посадової особи)
М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

1. Інформація про об'єкт

_____________________________________________________________________________________
(адреса та найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з будівельним паспортом)
_____________________________________________________________________________________
(найменування будинку, будівлі, споруди, що є частиною об'єкта будівництва та готові до
_____________________________________________________________________________________
експлуатації (заповнюється в разі прийняття в експлуатацію окремих будинків, будівель,
_____________________________________________________________________________________
споруд, якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів)
_____________________________________________________________________________________.
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

2. Інформація про замовника

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу
_____________________________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
_____________________________________________________________________________________.
номер телефону)

3. Інформація про повідомлення про початок виконання будівельних робіт

 

Найменування органу, до якого подано повідомлення

Дата подання повідомлення

Реєстраційний номер

 

4. Інформація про поштову/будівельну адресу
_____________________________________________________________________________________

5. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                       (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                            що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
___________________________________________________________________________________. 
                                                             та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

6. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта
_____________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, що проводила технічну інвентаризацію, дата, номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                паспорта технічної інвентаризації)

7. Характеристика індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (за результатами технічної інвентаризації)

 

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

 

Загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів _____________.

8. На об'єкті виконано всі передбачені будівельним паспортом обсяги робіт з дотриманням відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

________________
(найменування посади)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

Примітки.

1. Відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000: 1110.1 - будинки одноквартирні масової забудови; 1110.2 - котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності; 1110.3 - будинки садибного типу; 1110.4 - будинки дачні та садові.

2. Кожна сторінка декларації підписується керівником замовника та засвідчується за наявності печаткою замовника (для юридичної особи) або підписується замовником (для фізичної особи).

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1038 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar