Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів. Додаток 15 до Положення про порядок складання та розкриття інформації
29.03.2016, 13:52


Додаток 15
до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт "в" пункту 2 розділу II)

Зразок бланка (форма шаблону) довідки:

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА
про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Розмір капіталу першого рівня, грн

Розмір капіталу другого рівня, грн

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн

Резервний капітал, грн

Додатковий капітал, грн

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом), грн

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав, грн

Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав, грн

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

Збитки поточного року, грн

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансові інвестиції у фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, грн

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн

Гудвіл, грн

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

Відстрочені податкові активи, грн

Витрати майбутніх періодів, грн

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

Капітал у дооцінках, грн

Примітки

 

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 700 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar