Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Дозвіл на виконання будівельних робіт (Разрешение на выполнение строительных работ)
15.02.2017, 23:17


Зразок бланку (форма шаблону) Дозволу на виконання будівельних робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Разрешения на выполнение строительных работ:

Додаток 9
до Порядку

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт

від ___ ____________ 20___

N _______________

Цей дозвіл надано:
замовнику ____________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання
_____________________________________________________________________________________,
                                         або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
генеральному підряднику (підряднику) ____________________________________________________
                                                                                                                      (найменування, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                 генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                             (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                                 (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена _______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)
під керівництвом ______________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    проекту, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)
та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                             (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                             прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                                 або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності ___________________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                        (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                    організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                         серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Авторський нагляд здійснює ____________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер
_____________________________________________________________________________________
                                               та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   авторського нагляду, найменування посади)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є ______________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                   номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        найменування посади)

_____________________________
(найменування посади
відповідальної особи органу)

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

       

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 812 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar