Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Експертний висновок. Додаток до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України
29.03.2016, 14:06


Додаток
до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України
(пункт 4 розділу II)

Зразок бланка (форма шаблону) експертного висновку:

 

 

 

Експертний висновок

1. П. І. Б. пацієнта _____________________________________________________________________
2. Дата народження __________________
3. Вік ____________ років
4. Заявник ___________________________________________________________________________
                                                                                                          (П. І. Б.)
(звернення N _______ від ______________)
5. ЗОЗ/ФОП, в якому надавалась медична допомога
____________________________________________________________________________________
                                                                                           (повне найменування)
6. Опрацьовані матеріали:
____________________________________________________________________________________
                                  (зазначаються назва, N первинної облікової медичної документації та інші документи,
____________________________________________________________________________________
                                             що були розглянуті експертом, в тому числі локальні клінічні протоколи)
____________________________________________________________________________________
7. Дата госпіталізації ____ ______________ ____ року
8. Дата виписки _____ ______________ ____ року
9. Діагноз при госпіталізації ____________________________________________________________
10. Остаточний діагноз ________________________________________________________________
11. Патологоанатомічний діагноз ________________________________________________________
12. Анамнез хвороби __________________________________________________________________
13. Збіг клінічного і патологоанатомічного діагнозів _________________________________________
                                                                                                                                    (збігається, не збігається, розтину не було)

14. Обсяг діагностичних
обстежень ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                        (зазначається, у повному обсязі чи ні. У разі виявлення порушень - вказуються які)

Лабораторні дослідження:

морфологічні _________________________________________________________________________

крові ________________________________________________________________________________

сечі _________________________________________________________________________________

калу ________________________________________________________________________________

інше ________________________________________________________________________________

Інструментальні дослідження:

рентгенологічне ______________________________________________________________________

УЗД ________________________________________________________________________________

комп'ютерна томографія _______________________________________________________________

ендоскопічне ________________________________________________________________________

радіоізотопне ________________________________________________________________________

термографія __________________________________________________________________________

інше ________________________________________________________________________________

15. Помилки на рівні амбулаторної допомоги (відмітити відповідь та описати):

пацієнт не спостерігався у закладі охорони здоров'я
помилок не виявлено
недоліки діагностики захворювання: неповна, несвоєчасна
недоліки обстеження: пацієнт не обстежений, неповне лабораторно-інструментальне обстеження, недоліки консультативної допомоги суміжних спеціалістів
неправильно встановлений діагноз
неадекватна терапія
відсутність госпіталізації
несвоєчасна госпіталізація
інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                         (вписати)

16. Помилки на рівні стаціонарної допомоги (відмітити відповідь та описати):

помилок не виявлено
недоліки госпіталізації: пацієнт госпіталізований не у профільний стаціонар (відділення), порушення переміщення всередині стаціонару, не госпіталізований у стаціонар ____ рівня медичної допомоги, затримка з переведенням в інший стаціонар (відділення)
інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                       (вписати)

дострокова виписка зі стаціонару при попередніх госпіталізаціях, причина: _____________________
недоліки діагностики: неповна, несвоєчасна, недооцінка важкості стану, відсутність динамічного спостереження, недооцінка кількості крововтрати, помилки у встановленому діагнозі
інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                      (вписати)

не встановлений діагноз, причини: ______________________________________________________
недоліки обстеження: неповний обсяг методів обстеження, недостатність консультативної допомоги висококваліфікованих спеціалістів, неправильне тлумачення даних клінічних і лабораторних досліджень, висновків консультантів
неадекватна терапія: інфузійно-трансфузійна, антибактеріальна, неправильно обрана тактика лікування, несвоєчасне заміщення крововтрати
інше _________________________________________________________________________________
                                                                                                      (вписати)

надання допомоги без участі суміжних спеціалістів
недоліки при проведенні оперативного втручання: невчасне оперативне втручання, неадекватні обсяг і метод оперативного втручання, технічні дефекти при операції, операції без належних показань, відсутність профілактики можливих ускладнень
відсутність цілодобового чергування: чергового лікаря, лікаря-анестезіолога, операційної бригади
інше _________________________________________________________________________________
                                                                                                      (вписати)

17. Помилки при проведенні реанімаційних заходів (відмітити відповідь та описати):

помилок не виявлено
несвоєчасне проведення реанімаційних заходів
недотримання алгоритму проведення реанімаційних заходів
порушення методики (техніки) проведення реанімаційних заходів
інше _________________________________________________________________________________
                                                                                                     (вписати)

Помилки при проведенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги (відмітити відповідь та описати):

помилок не виявлено
несвоєчасне проведення екстреної (невідкладної) медичної допомоги
недотримання алгоритму екстреної (невідкладної) медичної допомоги

інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                    (вписати)

18. Фактори, які могли вплинути на розвиток ускладнення (летальний випадок) (відмітити відповідь та описати):

відсутні
несвоєчасне звернення до закладу охорони здоров'я
недотримання призначень лікаря
несвоєчасна госпіталізація пацієнта
соціальне неблагополуччя
відсутність ранньої діагностики патологічного стану
неадекватна діагностика
відсутність обстеження суміжними спеціалістами
відсутність додаткових методів дослідження (УЗД, рентгенодіагностика тощо)
неправильне тлумачення даних клінічних і лабораторних досліджень, висновків консультантів
неадекватна тактика медичного лікування, у тому числі оперативна
неадекватні реанімаційні заходи
відсутність відповідної кваліфікації спеціалістів
інше _________________________________________________________________________________
                                                                                                       (вписати)

Висновки:

1. Надання медичної допомоги відповідає (не відповідає) уніфікованому або локальному клінічному протоколу, затвердженому наказом МОЗ України від __________ N _____; або протокол відсутній.
2. У закладі розроблено (не розроблено), затверджено (не затверджено), погоджено (не погоджено) в структурному підрозділі з питань охорони здоров'я державної адміністрації локальний клінічний протокол за профілем наданої медичної допомоги.
3. Медична документація ведеться (не ведеться) відповідно до вимог (з порушенням вимог) наказу МОЗ України від ________ N ________.
4. Інше ______________________________________________________________________________

Заходи для:

МОЗ України ________________________________________________________________________

Структурного підрозділу з питань охорони здоров'я державної адміністрації
____________________________________________________________________________________

ЗОЗ/ФОП ___________________________________________________________________________

Експерт

___________________
                (посада)

_____________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

"____" ______________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1060 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar