Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Електронне повідомлення (электронное сообщение)
16.02.2017, 12:47


Зразок бланку (форма шаблону) Електронного повідомлення:

Образец бланка (форма шаблона) электронного сообщения:

Додаток 19
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 3.1 глави 3 розділу VII)

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повне офіційне найменування банку)

Національний банк України
(найменування структурного підрозділу Національного банку України з питань реєстрації та ліцензування)

Повідомлення про зміну керівника банку

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Опис зміни

Дата рішення

Номер рішення

Дата настання зміни

Контактний телефон керівника

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки: Сканована копія рішення уповноваженого органу банку (витягу з рішення).

____________________________________
(посада уповноваженої особи банку)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________________________________
(прізвище, ініціали та телефон
контактної особи)

 

 

Опис параметрів заповнення електронного повідомлення

1. Додаток 19 подається у випадках, порядку та у строки, визначені пунктом 3.1 глави 3 розділу VII Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами) (далі - Положення).

2. Якщо відбулося кілька змін за один день, то подається один заповнений додаток 19, у якому щодо кожної зміни заповнюється окремий рядок (наприклад, якщо в один день було звільнено з посади члена правління банку та призначено на цю посаду нового члена правління, то заповнюється два рядки: щодо звільнення попереднього та призначення нового члена правління банку).

3. У колонці 2 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи українською мовою. Щодо осіб, які не є громадянами України, додатково в дужках зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), транслітеровані латиницею, згідно із закордонним паспортом або іншим документом про особу.

4. У колонці 3 зазначається посада, щодо якої відбулась зміна.

5. У колонці 4 коротко зазначається опис зміни: "призначення", "обрання", "звільнення", "покладання виконання обов'язків" тощо.

6. У разі тимчасового покладання виконання обов'язків керівника банку на іншого керівника банку відповідно до вимог Положення в дужках додатково зазначається строк/термін, на який на іншу особу покладено виконання обов'язків керівника. Наприклад: "покладання виконання обов'язків (до 01.01.2017)" або "до обрання нового керівника". Якщо такий строк/термін не визначений, то відповідна інформація не заповнюється.

7. У колонці 5 зазначається дата прийняття рішення уповноваженим органом банку, у результаті якого відбулася зміна, у форматі "ДД.ММ.РРРР".

8. У колонці 6 зазначається номер рішення уповноваженого органу банку, у результаті якого відбулася зміна.

9. У колонці 7 зазначається дата, з якої зміна набирає чинності, у форматі "ДД.ММ.РРРР". Наприклад, дата, з якої особа фактично приступає до виконання повноважень або дата фактичного припинення повноважень.

10. У колонці 8 зазначається контактний номер телефону особи, зазначеної в колонці 1.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 625 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar