Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма № 129-12/о. Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров'я
[ Скачать с сервера (54.0 Kb) ] 25.05.2017, 14:34


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми № 129-12/о. Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров'я

Образец бланка (пример шаблона) Формы № 129-12/о. Журнал регистрации специальных рецептурных бланков формы № 3 (ф-3) в учреждениях здравоохранения

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

03 квітня 2017 року № 362

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

 

 

 

129-12/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я

 

Розпочато “_____”_______________ 20______ року

 

Закінчено “_____”____________ 20______ року

 

 

 

Дата (число, місяць, рік)

Серія та номер(и) бланка(ів)

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала бланк(и)

Підпис особи, яка отримала бланк(и)

Дата повернення зіпсованого бланка (число, місяць, рік)

Серія та номер зіпсованого бланка

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка повернула бланк(и)

Дата (число, місяць, рік) та номер акта про знищення

надходження бланків до закладу охорони здоров’я або відокремле-ного структурно-го підрозділу

видачі бланків лікарю

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. директора

Медичного департаменту

 

А. Гаврилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України 
03.04.2017 № 362

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 квітня 2017 р. 
за № 552/30420

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у  закладах охорони здоров’я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я» (далі - форма № 129-12/о).

2. Форма № 129-12/о заповнюється особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладі охорони здоров’я або його відокремленому структурному підрозділі.

3. У графі 1 зазначаються дата надходження спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) до закладу охорони здоров’я або його відокремленого структурного підрозділу та дата видачі відповідальною особою бланка(ів) лікарю.

4. У графі 2 зазначаються серія та номер(и) спеціального(их) рецептурного(их) бланка(ів) форми № 3 (ф-3), які надійшли до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу або видані лікарю. Номери спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), якщо вони йдуть підряд, можуть зазначатись як початковий та через тире кінцевий номери.

5. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка отримала спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3). У разі одночасного отримання однією особою декількох серій чи різних номерів спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у графі 4 може бути застосовано об’єднуючу дужку, після якої особа ставить власний підпис.

6. Графи 5 - 8 заповнюються у разі повернення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3). У графах 5, 6 особою, відповідальною за облік спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зазначаються дата повернення, серія та номер бланка.

7. У графі 7 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та ставиться підпис особи (лікаря), яка повернула зіпсований спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (ф-3).

8. У графі 8 зазначаються дата та номер акта про знищення зіпсованих спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).

9. Форма № 129-12/о має бути прошита, пронумерована, засвідчена підписом керівника  закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу та печаткою  закладу  охорони здоров’я (відокремленого структурного підрозділу).

10. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до форми № 129-12/о забороняється.

11. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я або завідувача відокремленого структурного підрозділу.

12. Строк зберігання форми № 129-12/о - 5 років.

В.о. директора 
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 4722 | Загрузок: 350
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar