Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 10 Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
29.11.2016, 18:24


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 10. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцямДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 10. Свидетельство о праве на наследство по закону на имущество, которое выдается в случае внесения изменений в свидетельство о праве на наследство одновременно всем наследникам. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 10
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям 1

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                        (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                               (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) __________________________________________
                                                                                         (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                           прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
    облікових карток платників податків 3, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
                                      (указуються майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
                                  правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                               (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 4)

Свідоцтво(а) про право на спадщину на __________________________________________________,
                                                                                                    (указується спадкове майно)
раніше видане(і) ______________________________________________________________________
                                        (указуються: ким, коли видано свідоцтво, його реєстровий номер, прізвища, імена,
_____________________________________________________________________________________,
         по батькові спадкоємців, яким раніше були видані свідоцтва, із зазначенням розміру частки кожного у спадщині)
замінено на нове(і) свідоцтво(а) про право на спадщину на підставі статті 1300 Цивільного кодексу України та згоди спадкоємців 5 померлого _________________________________________________.
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові померлого)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                        (зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна)
_____________________________________________________________________________________.
                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                                  (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Якщо зміни до свідоцтва про право на спадщину вносяться за рішенням суду, замість слів "згода спадкоємців" слід указувати "рішення суду".

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 792 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar