Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 12 Свідоцтво про право на спадщину за заповітом подружжя на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця
29.11.2016, 18:28


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 12. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом подружжя на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця. Додаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 12. Свидетельство о праве на наследство по завещанию супругов на недвижимое имущество, переходящее к единственному наследнику. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 12
Свідоцтво про право на спадщину за заповітом подружжя на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 1

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                        (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                   (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі заповіту подружжя, посвідченого
___________________________________________________________ "___" ____________ ____ року,
                                                               (ким посвідчено)
зареєстрованого у реєстрі за N _____, спадкоємцем зазначеного в заповіті подружжя майна
_____________________________________________________________________________________,
                                     (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження 2)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, та ______________________________________,
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження 2)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, є 3 _______________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний
_____________________________________________________________________________________.
                       номер облікової картки платника податків 4,  місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з ________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
              (указуються майно, на яке видається свідоцтво, яке належало їм на праві спільної сумісної власності, його
             місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу,
                                            дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 5)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                      (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями, спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації, при внесенні змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила, передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за законом.

За наявності заповідального відказу та (або) покладення в заповіті на спадкоємця певних обов'язків зміст обтяження зазначається додатковим абзацом у свідоцтві у повній відповідності з текстом заповіту.

2 Рік народження заповідача зазначається у разі наявності.

3 У разі необхідності зазначаються родинні або інші відносини із заповідачем.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 893 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar