Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 13. Акт зміни якісного стану (Акт изменения качественного состояния)
16.01.2017, 12:31


Зразок бланку (форма шаблону) Форми N 13. Акт зміни якісного стану:

Образец бланка (форма шаблона) Формы N 13. Акт изменения качественного состояния:

Додаток 7
до Інструкції про речове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України в мирний час та особливий період
(пункт 9 розділу II)

 

 

 

Форма N 13

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________
(керівник органу, підрозділу, закладу СБУ)

____________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

АКТ N ________ від "___" ____________ 20__ р.

ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ____________________________________________________________________________
(назва майна)

Підрозділ ____________________________________________________________________________________

Підстава (мета) операції _____________________________________________________________________________________________

Під час огляду встановлено:

 

 

N
з/п

Для списання

Для оприбуткування

назва майна

номенклатурний номер

одиниці виміру

категорія

кількість

первинна вартість, у гривнях

використовується в місяцях

назва майна

номенкла-
турний номер

одиниця виміру

категорія

кількість

за нормою

фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки комісії (причини переведення до іншої категорії; доцільність використання окремих вузлів, запасних частин, деталей та іншого майна) ___ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

 

 

Голова комісії ___________________________________________________________________
                                                              (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ___________________________________________________________________
                                                            (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________
                                                            (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________________
                                                            (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

 

Висновки начальника відповідного підрозділу господарського
забезпечення ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________
М. П.                        (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Отримані при перекатегоріюванні матеріальні засоби на відповідальне зберігання прийняв: _____________________________________________
                                                                                                                                                                                                                        (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Пояснення щодо порядку заповнення форми N 13

1. Акт зміни якісного стану (далі - акт) призначений для оформлення за обліком зміни якісного стану матеріальних засобів після закінчення встановлених строків експлуатації (зберігання).

2. Акт складається безпосередньо комісією органу, підрозділу, закладу СБУ у двох примірниках та затверджується керівником органу, підрозділу, закладу СБУ. Після затвердження перший примірник передається в підрозділ фінансового забезпечення, другий - в підрозділ господарського забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ.

Підпис особи, яка затвердила акт, скріплюється гербовою мастиковою печаткою.

3. У графах акта "Для списання" реквізитами-ознаками записуються: облікові дані щодо матеріальних засобів, які переводяться до іншої категорії, у графах акта "Для оприбуткування" - дані про кількість та фактичний якісний стан матеріальних засобів.

4. До акта зміни якісного стану предметів довгострокової експлуатації додаються відомості обліку експлуатації (до палаток - копії паспортів), засвідчені підписом начальника підрозділу господарського забезпечення органу, підрозділу, закладу СБУ.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1933 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar