Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 13 Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв'язку зі смертю
29.11.2016, 18:30


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 13. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв'язку зі смертю набувачаДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 13. Свидетельство о праве на наследство по закону на имущество, приобретенное по договору пожизненного содержания (ухода) в связи со смертью получателя. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 13
Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв'язку зі смертю набувача

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                       (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                    (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                          (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                  (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                          (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 1)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, набутого спадкодавцем за договором довічного
утримання (догляду), посвідченим _______________________________________________________
                                                                                                                  (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року за реєстровим N ______, є його (її) ______________________________
                                                                                                                    (родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________.
                                облікової картки платника податків 2, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                     (указуються майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
                                    правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                                  (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 3)

Відповідно до статті 757 Цивільного кодексу України до спадкоємця переходять обов'язки набувача за вищевказаним договором довічного утримання (догляду).

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                              (указується спадкове майно 4)
_____________________________________________________________________________________.
                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                                          (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 5.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

3 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

4 У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 647 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar