Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 15 Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру частки
29.11.2016, 18:34


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 15. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру часткиДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 15. Свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое с учетом заключенного наследниками договора об изменении размера доли. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 15
Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру частки

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                               (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                      (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті ___________ Цивільного кодексу України та відповідно до договору
                                                           (вказується стаття відповідної черги)
про зміну розміру частки у спадщині, посвідченого ________________ "___" ________________ року
                                                                                                                          (ким посвідчено)
за реєстровим N ________, спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                            (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 1)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) __________________________________________
                                                          (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                    прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
   облікових карток платників податків 2, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки 3
                                                                                                      кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
        (указуються майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлюючого
         документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та
                                                                                                   вартість майна 4)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                               (указуються розмір частки та спадкове майно 5)
_____________________________________________________________________________________.
                                            (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на _____________________________________________________________________
                                                                                              (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

3 У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 У разі видачі свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо) у тексті свідоцтва за необхідності вказується про державну реєстрацію права на успадковане майно із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 654 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar