Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 16 Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя
29.11.2016, 18:36


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 16. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя. Додаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 16. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое в случае смерти одного из супругов. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 16
Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                    (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (найменування органу місцевого самоврядування)
на підставі статті 63 Сімейного кодексу України посвідчую, що
_____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
_____________________________________________________________________________________
                                    місце реєстрації або проживання того із подружжя, який (яка) є живим(ою))
____________________________________________________________________________, який (яка)
згідно із _____________________________________________________________________________,
                         (указуються найменування та реквізити документа, що підтверджує факт шлюбних відносин)
є пережившим(ою) чоловіком (дружиною) _______________________________________, який (яка)
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, належить _____________________ частка у праві спільної
                                                                                                           (зазначається розмір частки)
сумісної власності на майно, набуте подружжям за час шлюбу.

Спільне сумісне майно подружжя, право власності на яке в указаній частці посвідчується цим
свідоцтвом, складається з: _______________________________________________________________
                                                                                          (указується майно, право власності на
_____________________________________________________________________________________.
           частку в якому посвідчується, його вартість 1, а також зазначаються місце реєстрації, найменування
                реєструючого органу щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, та його місцезнаходження, назва,
         реквізити правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                        (кадастровий номер), характеристика щодо нерухомого майна)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                  (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 2.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 Вартість майна вказується за наявності.

2 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 745 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar