Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 1-К (піврічна). Звітність про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій
13.06.2016, 14:59


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
05 квітня 2016 року N 180

Образец бланка, форма шаблона формы N 1-К

(полугодовая) об основных показателях деятельности

оператора, провайдера телекоммуникаций.

Зразок бланка (форма шаблону) форми:

 

ЗВІТНІСТЬ

Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій

за I півріччя (рік) 20__ р.

  
Подають:
  

Терміни подання

  
Оператори, провайдери телекомунікацій - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
  
  

не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним періодом

 

Форма N 1-К
(піврічна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
05 квітня 2016 року N 180

за погодженням з Державною
службою статистики України

 

Респондент:

 

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові:

 

Місцезнаходження / місце проживання:

 

 

 

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

 

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

Веб-сайт

 

 

Ідентифікація оператора, провайдера телекомунікацій в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

 

Вид діяльності відповідно до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Номер та дата рішення НКРЗІ про включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Серія, номер, дата видачі ліцензії (за наявності)

Строк дії ліцензії (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікація мереж оператора, провайдера телекомунікацій

 

Назва ідентифікатора

Номер/адреса ідентифікатора

Призначені номери автономних систем, у т. ч.

 

IPv4

 

IPv6

 

Призначені блоки IP - адреси, у т. ч.

 

IPv4

 

IPv6

 

 

 

 

I. Показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій

(тис. грн)

 

Код рядка

Доходи від надання послуг у сфері телекомунікацій

Споживачам

Операторам, провайдерам телекомуні-
кацій

всього

з них фізичним особам

А

Б

1

2

3

1101

Всього (сума рядків 1102, 1111, 1116, 1120, 1121, 1134, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144 та 1145), у т. ч.:

 

 

х

1102

     послуг фіксованого телефонного зв'язку споживачам, всього
     (сума рядків 1103, 1108, 1109 та 1110), у т. ч.:

 

 

х

1103

          послуг місцевого телефонного зв'язку, всього (сума рядків
          1104, 1105, 1106 та 1107), у т. ч.:

 

 

х

1104

               міського телефонного

 

 

х

1105

               міського телефонного з наданням безпроводового доступу

 

 

х

1106

               сільського телефонного

 

 

х

1107

               сільського телефонного з наданням безпроводового доступу

 

 

х

1108

          послуг міжміського телефонного зв'язку

 

 

х

1109

          послуг міжнародного телефонного зв'язку

 

 

х

1110

          інших послуг фіксованого телефонного зв'язку

 

 

х

1111

     послуг рухомого (мобільного) зв'язку споживачам (сума рядків
     1112, 1113, 1114 та 1115), у т. ч.:

 

 

х

1112

          голосової телефонії

 

 

х

1113

          передачі SMS, MMS повідомлень

 

 

х

1114

          з доступу до Інтернету

 

 

х

1115

          інших послуг рухомого (мобільного) зв'язку

 

 

х

1116

     послуг з фіксованого доступу до Інтернету споживачам (сума
     рядків 1117, 1118 та 1119), у т. ч.:

 

 

х

1117

          з використанням наземних ліній зв'язку на швидкості менше
          256 Кбіт/с

 

 

х

1118

          з використанням наземних ліній зв'язку на швидкості не менше
          256 Кбіт/с

 

 

х

1119

          з використанням технологій радіодоступу, крім технологій
          рухомого (мобільного) зв'язку (UMTS, CDMA, IEEE 802.16
          (e,m,n) та інших)

 

 

 

1120

     інших послуг з доступу до Інтернету

 

 

х

1121

     послуг операторам, провайдерам телекомунікацій (сума рядків
     1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132 та
     1133), у т. ч.:

х

х

 

1122

          послуг термінації міжнародного трафіку на власній мережі
          фіксованого телефонного зв'язку

х

х

 

1123

          послуг термінації міжнародного трафіку на власній мережі
          рухомого (мобільного) зв'язку

х

х

 

1124

          послуг термінації міжміського трафіку на власній мережі
          фіксованого телефонного зв'язку

х

х

 

1125

          послуг термінації міжміського трафіку на власній мережі
          рухомого (мобільного) зв'язку

х

х

 

1126

          послуг термінації мобільного трафіку на власній мережі
          фіксованого телефонного зв'язку

х

х

 

1127

          послуг термінації мобільного трафіку на власній мережі
          рухомого (мобільного) зв'язку

х

х

 

1128

          послуг термінації місцевого трафіку на власній мережі
          фіксованого телефонного зв'язку

х

х

 

1129

          послуг початку з'єднання

х

х

 

1130

          послуг транзиту трафіку на міжнародні мережі за межами
          телекомунікаційної мережі загального користування України

х

х

 

1131

          послуг транзиту трафіку на інші мережі фіксованого
          телефонного зв'язку

х

х

 

1132

          послуг транзиту трафіку на інші мережі рухомого (мобільного)
          зв'язку

х

х

 

1133

          інших послуг, пов'язаних з голосовим трафіком

х

х

 

1134

     послуг з доступу до Інтернету операторам, провайдерам
     телекомунікацій (сума рядків 1135, 1136 та 1137), у т. ч.:

х

х

 

1135

          підключення до мережі оператора, провайдера
          телекомунікацій для отримання послуги IP-транзиту
           (разовий платіж)

х

х

 

1136

          IP-транзит (надання послуги транзиту IP-трафіку від/до
          оператора, провайдера телекомунікацій для забезпечення
          можливості їх з'єднання з мережею Інтернет)

х

х

 

1137

          інші доходи від надання послуг з доступу до Інтернету

х

х

 

1138

     інших послуг операторам, провайдерам телекомунікацій

х

х

 

1139

     в користування каналів електрозв'язку та/або передачі даних,
     з них:

 

 

 

1140

          в користування міжнародних каналів електрозв'язку та/або
          передачі даних через територію України

 

 

 

1141

     послуг телеграфного зв'язку

 

 

х

1142

     послуг з використання телекомунікаційних мереж загального
     користування для потреб телебачення та радіомовлення

 

 

 

1143

     в користування кабельної каналізації електрозв'язку

 

 

 

1144

     інших послуг у сфері телекомунікацій

 

 

 

1145

     супутніх послуг для здійснення діяльності у сфері
     телекомунікацій, всього (сума рядків 1146, 1147, 1148 та 1149),
     у т. ч.:

 

 

 

1146

          в користування ліній електрозв'язку, телекомунікаційних
          мереж та/або їх фрагментів

 

 

 

1147

          послуг з технічного обслуговування та експлуатації
          телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і
          радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж

х

х

 

1148

          в користування технологічних приміщень та інших елементів
          інфраструктури телекомунікаційних мереж

х

х

 

1149

          інших супутніх послуг для здійснення діяльності у сфері
          телекомунікацій

х

х

 

 

II. Загальні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій

Код рядка

Показники

Одиниці виміру

Звітний період

А

Б

В

1

1201

Кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку

тис. од.

 

1202

Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі

тис. од.

 

1203

Кількість ліній (точок) фіксованого постійного доступу до Інтернету, з них

тис. од.

 

1204

          кількість ліній (точок) фіксованого постійного доступу
          до Інтернету на швидкості не менше 256 Кбіт/с

тис. од.

 

1205

Кількість ліній (точок) рухомого (мобільного) доступу до Інтернету

тис. од.

 

1206

Кількість ліній (точок) доступу послуги з перегляду телерадіопрограм та/або пакетів телерадіопрограм

тис. од.

 

1207

Протяжність каналів кабельної каналізації електрозв'язку

кан.-км

 

1208

Чистий прибуток/збиток від надання послуг у сфері телекомунікацій

тис. грн

 

1209

Середньооблікова чисельність працівників

тис. ос.

 

 

____________________________________________
(підпис керівника)                                           М. П. (за наявності)

__________________________________
(П. І. Б.)

____________________________________________
(підпис особи, відповідальної за заповнення форми звітності)

__________________________________
(П. І. Б.)

телефон: _______________ факс: _______________ електронна пошта: __________________________


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 1392 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar