Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 1. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця
29.11.2016, 17:47


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 1. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця. Додаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 1. Свидетельство о праве на наследство по закону на недвижимое имущество, переходящее к единственному наследнику. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Додаток 20
до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

Форма N 1
Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 1

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                             (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                         (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України 2 спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 3)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) ________________________________________
                                                                                                           (родинні або інші
_____________________________________________________________________________________
         відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________.
                            облікової картки платника податків 4, місце його реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указуються майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлюючого
  документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика
                                                                                                              та вартість майна 5)

Право власності на_____________________________________________________________________
                                                                                   (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                      (державного мита)

_________________________________________________________
       (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 У разі застосування до спадщини положень Цивільного кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим Кодексом.

3 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 507 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar