Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 2. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям
29.11.2016, 18:02


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 2. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям. Додаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 2. Свидетельство о праве на наследство по закону на недвижимое имущество, выданное одновременно всем наследникам. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 2
Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям 1

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                  (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 2)
____________________________________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) __________________________________________
                                                                                         (указуються всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                  прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
      облікових карток платників податків 3, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________
                 (указуються спадкове майно, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлюючого документа,
       найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 4)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                          (зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна 5)
видано ______________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                                        (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
       (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого арифметичного дробу.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.

     

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 504 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar