Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 3-ФМ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ФОРМИ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
25.04.2016, 11:56


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 січня 2016 року N 24

Зразок бланку (приклад шаблону) повідомлення

 

 
  
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ
вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП655, Україна,
тел.: 380(44)5941620, e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua

"___" ____________ 20__ N ___/___

N 3-ФМ

 

_________________________________________
_________________________________________
(скорочене найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ФОРМИ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

1. Повне найменування (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Повне найменування відокремленого підрозділу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Код за ЄДРПОУ СПФМ (для фізичної особи - реєстраційний
номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта)*:

4. Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:

5. Дата здійснення повідомлення у СПФМ:

___.___.______
(день, місяць, рік)

 

6. Номер повідомлення у СПФМ:

7. Дата одержання повідомлення Держфінмоніторингом:

___.___.______
(день, місяць, рік)

 

8.  Унесено до Єдиної інформаційної системи

  Відмовлено в унесенні до Єдиної інформаційної системи

 

9. Дата внесення / відмови від унесення:

___.___.______
(день, місяць, рік)

 

10. Обліковий ідентифікатор СПФМ:

11. Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу:

12. Підстави для відмови в унесенні до Єдиної інформаційної системи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. До відома та врахування:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

________________________
(посада)

____________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(П. І. Б.)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 880 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar