Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 3 Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців
29.11.2016, 18:03


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 3. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритимиДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 3. Свидетельство о праве на наследство по закону на недвижимое имущество, которое выдается в случае, если доли в наследстве отдельных наследников остаются открытыми.. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 3
Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими 1

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                 (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                             (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) __________________________________________
                                                                                       (указуються всі спадкоємці 3; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
_____________________________________________________________________________________
                                        прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, реєстраційні номери
_____________________________________________________________________________________.
     облікових карток платників податків 4, місця їх реєстрації або проживання та зазначаються частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
  (указуються майно, на частку якого видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлюючого
          документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та
                                                                                                        вартість майна 5)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                                                             (зазначається розмір успадкованої частки указаного майна 6)
_____________________________________________________________________________________.
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Свідоцтво про право на спадщину на ________________________________________ ще не видано 7.
                                                                                     (зазначається розмір успадкованої частки указаного майна 6)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                             (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 8.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
       (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Усі спадкоємці зазначаються, якщо у нотаріуса є повні відомості про кожного з них, у разі відсутності відомостей зазначаються лише відомості про спадкоємця, якому видається свідоцтво.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого арифметичного дробу.

7 У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано комусь із спадкоємців раніше, у тексті свідоцтва слід зазначати: "Свідоцтво про право на спадщину на ________________________________________ видано (кому і коли)".
                                                                                 (зазначається розмір успадкованої частки указаного майна 6)

8 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 792 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar