Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 4. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця
29.11.2016, 18:05


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 4. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця. Додаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 4. Свидетельство о праве на наследство по закону на недвижимое имущество по праву представления, что переходит к единственного наследника. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 4
Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця 1

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                           (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________ Цивільного кодексу України 2
                                     (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві майно
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 3)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, згідно зі статтею 1266 Цивільного кодексу
України є його (її) _____________________________________________________________________
                                                                                                                 (родинні або інші відносини із
_____________________________________________________________________________________
                                              спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________,
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків 4, місце реєстрації або проживання)
батько (мати, інший родич) якого (якої) ____________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові померлого(ї) батька, матері, іншого родича, який (яка) спадкував(ла) би (б),
_________________________________________________ помер(ла) "___" ____________ ____ року.
 якби був (була) живим(ою) на час відкриття спадщини спадкоємця)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з ________________________________________
                                                                                                                              (указуються майно, на яке видається свідоцтво, його
_____________________________________________________________________________________.
        місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу, дата,
                                         номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 5)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                         (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
       (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Статті 1261 - 1265 Цивільного кодексу України. Зазначається тільки номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування.

3 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1341 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar