Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 5-ФК (річна). Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)
[ Скачать с сервера (128.0 Kb) ] 18.04.2017, 12:50


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 5-ФК (річна). Звіт дитячо-юнацької спортивної школи ДЮСШ (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 5-ФК (годовая). Отчет детско-юношеской спортивной школы ДЮСШ (специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва)

Затверджено 
Наказ Міністерства молоді та спорту України 
07.03.2017 N 946

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
26 березня 2017 р. за N 400/30268

Інструкція 
щодо заповнення форми звітності N 5-ФК (річна)
"Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву
)"

І. Загальні положення

1. Звітність за формою N 5-ФК (річна) "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)" (далі - звіт) поширюється на всі дитячо-юнацькі спортивні школи (дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву (далі - ДЮСШ, СДЮСШОР)), що розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

2. Звіт складають ДЮСШ, СДЮСШОР, які:

працювали у звітному році;

ліквідовані протягом звітного року - за період своєї діяльності;

створені протягом звітного року.

ІІ. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт за календарний рік станом на 31 грудня поточного року складають та подають відповідно до цієї Інструкції щороку не пізніше 10 січня року, наступного за звітним:

ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для інвалідів та школи, де займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, - Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для інвалідів), засновниками яких є всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства "Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна", профспілки або підприємства, установи, організації та їх об'єднання, сільські або селищні ради, - осередкам всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств "Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна", іншим осередкам фізкультурно-спортивних товариств та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

ДЮСШ, СДЮСШОР (включаючи спортивні школи для інвалідів та школи, де займаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), що перебувають у підпорядкуванні Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, - філіям Комітету (Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським відділенням з фізичного виховання та спорту) і Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Звіт заповнюється державною мовою.

У звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі відсутності якогось із показників ставиться прочерк.

Дані заповнюються у тих одиницях виміру, що вказані у формі.

Звіт підписується керівником спортивного закладу та виконавцем, які є відповідальними за достовірність інформації та своєчасність її подання, та скріплюється печаткою ДЮСШ, СДЮСШОР.

3. Про виявлені помилки у поданому звіті адресат повідомляється негайно.

ІІІ. Порядок складання звіту

1. На титульній сторінці бланка вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ з виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

2. При заповненні адресної частини та показників звіту використовуються також статут ДЮСШ, СДЮСШОР, бухгалтерська, галузева нормативно-технічна документація, розпорядчі документи (накази, розпорядження) ДЮСШ, СДЮСШОР тощо.

3. При заповненні адресної частини звіту необхідно врахувати таке:

найменування ДЮСШ, СДЮСШОР має вказуватися без скорочень і відповідати найменуванню, зазначеному в статуті;

у рядку "Місцезнаходження" вказуються поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу, номери телефону, факсу школи, е-mail;

у рядку "Наявність категорії" вказується надана категорія (вища, перша, друга) відповідно до наказу про присвоєння категорії (або без категорії).

Створені протягом звітного року спортивні школи у цьому рядку зазначають дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи із виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру;

у рядку "Організаційно-правова форма" вказується організаційно-правова форма із виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру;

у рядку "Підпорядкування" вказується засновник відповідно до статуту.

IV. Заповнення розділу І
"Основні показники роботи спортивних відділень 
ДЮСШ, СДЮCШОР"

1. У цьому розділі наводяться дані про роботу відділень з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР за календарний рік.

2. У графі А зазначаються в алфавітному порядку найменування відділень з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР, в яких проводиться навчально-тренувальна робота.

Назви видів спорту вказуються згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 березня 2015 року N 639 "Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні" (зі змінами).

3. Графи 1-19 за всіма рядками заповнюються на підставі даних про кількість навчальних груп та вихованців, які в них займаються, затверджених наказом директора ДЮСШ, СДЮСШОР на навчальний рік.

У графах 1-5 зазначаються дані про кількість навчальних груп (далі - групи) у відділеннях з видів спорту, вказаних у графі А.

У графах 6-19 зазначаються дані про кількість вихованців, які займаються у групах з видів спорту, вказаних у графі А.

Графи 1, 6 заповнюються дитячо-юнацькими спортивними школами для інвалідів та спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву з видів спорту, зазначених у графі А.

У графі 8 з графи 7 зазначається кількість дівчат, які займаються у групах початкової підготовки з видів спорту, вказаних у графі А.

У графі 13 із граф 9-12 зазначається загальна кількість дівчат, які займаються у групах базової підготовки з видів спорту, вказаних у графі А.

У графі 17 із граф 14-16 зазначається загальна кількість дівчат, які займаються у групах спеціалізованої підготовки з видів спорту, вказаних у графі А.

У графі 19 з графи 18 зазначається кількість дівчат, які займаються у групах підготовки до вищої спортивної майстерності з видів спорту, вказаних у графі А.

4. У графі 20 зазначається загальна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР, що дорівнює сумі граф 6, 7, 9-12, 14-16, 18.

5. У графі 21 з графи 20 зазначається кількість дівчат, які займаються у відділеннях з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР. Кількість дівчат повинна дорівнювати сумі граф 8, 13, 17, 19.

6. У графі 22 з графи 20 зазначається кількість вихованців віком до 18 років включно, які займаються у спортивній школі у всіх відділеннях з видів спорту, вказаних у графі А.

7. У графі 23 з графи 20 зазначається кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які займаються у відділеннях з видів спорту.

8. У графі 24 з графи 20 зазначається кількість вихованців-інвалідів, які займаються у відділеннях з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР.

9. У графі 25 з графи 20 зазначається кількість вихованців, які поєднують заняття у вказаних у графі А відділеннях з видів спорту і навчаються у спеціалізованих класах загальноосвітніх шкіл (з фізичним навантаженням з окремого виду спорту).

10. У графі 26 з графи 20 зазначається кількість вихованців, які протягом звітного року входили до складу збірних команд (члени, кандидати, резерв), затверджених наказом Міністерства молоді та спорту.

У графі 27 з графи 26 зазначається кількість вихованців, які протягом звітного року входили до основного складу збірних команд.

У графі 28 з графи 26 зазначається кількість вихованців, які протягом звітного року входили до складу кандидатів збірних команд.

У графі 29 з графи 26 зазначається кількість вихованців, які протягом звітного року входили до резервного складу збірних команд.

11. У графі 30 зазначається кількість вихованців, яким протягом звітного року згідно з вимогами Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1861/24393 (із змінами) (далі - ЄСКУ), присвоєно юнацькі, третій та другий спортивні розряди.

12. У графах 31, 33, 35, 37 зазначається кількість вихованців, яким протягом звітного року згідно з вимогами ЄСКУ присвоєно відповідно перший спортивний розряд, спортивний розряд кандидата у майстри спорту України, спортивні звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу".

У графах 32, 34, 36, 38 з граф 31, 33, 35, 37 зазначається кількість дівчат, яким протягом звітного року згідно з вимогами ЄСКУ присвоєно відповідно перший спортивний розряд, спортивний розряд кандидата у майстри спорту України, спортивні звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу".

Якщо протягом звітного року вихованцю послідовно присвоєно декілька спортивних розрядів (звань), йому зараховується найвищий спортивний розряд (звання).

13. Графи 39-52 за всіма рядками заповнюються на підставі даних форми тарифікаційного списку тренерів-викладачів згідно з додатком 20 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року N 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за N 1236/11516 (зі змінами).

У графі 39 зазначається загальна кількість тренерів-викладачів, які працюють у відділеннях з видів спорту відповідно до затвердженого в установленому порядку тарифікаційного списку тренерів-викладачів.

У графі 40 з графи 39 зазначається кількість тренерів-викладачів, які працюють в ДЮСШ, СДЮСШОР у відділеннях з видів спорту за основним місцем роботи.

У графі 41 з графи 40 зазначається кількість тренерів-викладачів (жінок), які працюють в ДЮСШ, СДЮСШОР у відділеннях з видів спорту.

У графі 42 з графи 40 зазначається кількість тренерів-викладачів, які мають спортивне звання "Заслужений тренер України".

У графі 43 з графи 40 зазначається кількість тренерів-викладачів, які мають вищу освіту за спеціальністю "фізичне виховання і спорт".

У графах 44-46 з графи 40 зазначається кількість тренерів-викладачів, які мають відповідно вищу, першу, другу кваліфікаційні категорії згідно з Порядком проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року N 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 року за N 180/24957 (зі змінами).

У графах 47, 49, 51 з графи 40 зазначається кількість тренерів-викладачів за віком.

У графах 48, 50, 52 з граф 47, 49, 51 зазначається кількість тренерів-викладачів (жінок) за віком.

14. Підсумковий рядок "УСЬОГО" формується із суми усіх рядків розділу за кожною з граф 1-52.

V. Заповнення розділу ІІ
"Загальні показники діяльності ДЮСШ, СДЮСШОР"

1. Показники граф 1-3 заповнюються на підставі даних штатного розпису та особових справ працівників ДЮСШ, СДЮСШОР.

У графі 1 зазначається кількість керівників, професіоналів та фахівців ДЮСШ, СДЮСШОР, які працюють на посадах директора, заступника директора з навчально-тренувальної роботи, інструктора-методиста, лікаря, інженера, бухгалтера тощо.

До категорії "професіонал" відносяться особи, які мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань.

До категорії "фахівець" відносяться особи, які мають вищу освіту початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань.

У графі 2 з графи 1 зазначається кількість керівників, професіоналів та фахівців ДЮСШ, СДЮСШОР (директор, заступник директора з навчально-тренувальної роботи, інструктор-методист тощо), які мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, початкового або першого рівня за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю "фізична культура і спорт".

У графі 3 зазначається кількість робітників, обслуговувального персоналу та працівників для забезпечення функціонування власних спортивних споруд ДЮСШ, СДЮСШОР, які входять до штатного розпису, за винятком керівників, професіоналів, фахівців та тренерів-викладачів.

2. Показники граф 4-18 формуються на підставі фінансово-облікової документації і наводяться у тисячах гривень.

У графі 4 зазначається загальний розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування за звітний рік, що дорівнює сумі граф 5-12.

У графах 5-7 вказується розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування за звітний рік з бюджетів різних рівнів.

У графі 8 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування від підприємства, установи, організації та їх об'єднання, що є засновником спортивної школи.

У графі 9 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування від фізкультурно-спортивного товариства, що є засновником спортивної школи.

У графі 10 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування від спортивної федерації, що є засновником спортивної школи.

У графі 11 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування від надання платних послуг з фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи на власній спортивній базі відповідно до статуту спортивної школи.

У графі 12 зазначається розмір отриманого ДЮСШ, СДЮСШОР фінансування з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, за звітний рік.

У графі 13 з графи 4 зазначається загальна сума видатків на заробітну плату за звітний рік (у тому числі нарахування на заробітну плату).

У графі 14 з графи 13 зазначається загальна сума видатків на заробітну плату тренерів-викладачів (у тому числі нарахування на заробітну плату).

У графі 15 з графи 4 зазначається загальна сума видатків на навчально-спортивну роботу (проведення тренувальних зборів) за звітний рік.

У графі 16 з графи 4 зазначається загальна сума коштів, витрачених ДЮСШ, СДЮСШОР протягом звітного року на придбання спортивного обладнання та інвентарю.

У графі 17 з графи 4 зазначається загальна сума коштів, витрачених ДЮСШ, СДЮСШОР на орендну плату за експлуатацію спортивних споруд за звітний рік.

У графі 18 з графи 4 зазначається загальна сума коштів, витрачених ДЮСШ, СДЮСШОР на утримання власних спортивних споруд за звітний рік.

Сума граф 13, 15-18 може бути меншою або збігатися з показником графи 4.

3. У графі 19 зазначається загальна кількість основних спортивних споруд та приміщень, що знаходяться на власній спортивній базі ДЮСШ, СДЮСШОР, де здійснюється навчально-тренувальний процес.

4. У графі 20 зазначається загальна кількість основних спортивних споруд та приміщень, що знаходяться на орендованій спортивній базі, де здійснюється навчально-тренувальний процес.

5. У графі 21 вказується загальна кількість вихованців, що перебували на оздоровленні у спортивно-оздоровчих таборах на власній або орендованій спортивній базі протягом звітного року, відповідно до пункту 24 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993.

VI. Заповнення розділу IІІ
"Перелік основних спортивних споруд та приміщень, що знаходяться на
власній або орендованій спортивній базі ДЮСШ, СДЮСШОР"

1. У графі 1 зазначаються найменування відділень з видів спорту, в яких проводиться навчально-тренувальна робота на основних спортивних спорудах та у приміщеннях, що знаходяться на власній або орендованій спортивній базі ДЮСШ, СДЮСШОР.

2. У графі 2 зазначаються повні найменування основних спортивних споруд та приміщень, що знаходяться на власній або орендованій спортивній базі ДЮСШ, СДЮСШОР, де здійснюється навчально-тренувальний процес, вказаних у графах 19, 20 розділу ІІ.

3. У графі 3 зазначається загальна площа (кв. м) основних спортивних споруд та приміщень, де проводиться навчально-тренувальна робота, вказаних у графі 2.

4. У графах 4, 6 знаком "+" відмічається, де саме знаходяться основні спортивні споруди та приміщення - на власній чи орендованій спортивній базі.

5. У графах 5, 7 зазначається дата включення до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.

Якщо основні спортивні споруди та приміщення, які знаходяться на орендованій спортивній базі, не включені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд, у графі 7 проставляється "-".

Директор департаменту олімпійського спорту Р.Я. Вірастюк


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 869 | Загрузок: 53
Всего комментариев: 0
avatar