Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 6 Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх
29.11.2016, 18:16


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 6. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових правДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 6. Свидетельство о праве на наследство по закону на недвижимое имущество умершего наследника, принявшего наследство, но не оформил своих наследственных прав. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 6
Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав 1

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                                    (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                              (номер статті щодо відповідної черги, коло спадкоємців якої закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                            (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 2)
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
                                                                                                                                                              (родинні або інші відносини
_____________________________________________________________________________________
                                         зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________.
                             реєстраційний номер облікової картки платника податків 3, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                 (указуються майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
                             правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
                                                                    (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 4)
що належало __________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, який був власником майна, родинні
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                                       або інші відносини зі спадкодавцем)
помер(ла) "___" ________________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була) ____________________
                                                                                                                                                                               (родинні або інші відносини
____________________________________________________________________________, який (яка)
                    зі спадкодавцем, від якого майно прийнято у спадок, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх спадкових прав 5.

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                        (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
       (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно на майно, частина якого належала спадкодавцеві особисто, а частина майна прийнята у спадщину, але не оформлена, у свідоцтві вказуються конкретні частки майна.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 935 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar