Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 8. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь
29.11.2016, 18:19


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 8. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої чергиДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 8. Свидетельство о праве на наследство по закону на недвижимое имущество в случае отказа от наследства наследника одной очереди в пользу наследника другой очереди.. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 8
Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої черги 1

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                          (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)

Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 2)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________
                                                                                                                                                                 (родинні або інші відносини
_____________________________________________________________________________________
                      зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________
                                             облікової картки платника податків 3, місце його реєстрації або проживання)
у зв'язку з відмовою спадкоємця _________________________________________________________
                                                                                                                                                     (зазначається черга)
_____________________________________________________________________________________
                                     (родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              який відмовився від прийняття спадщини)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _______________________________________
                                                                                                                                      (указуються майно, на яке видається свідоцтво,
_____________________________________________________________________________________.
        його місцезнаходження, кадастровий номер, назва, реквізити правовстановлюючого документа, найменування
                                     реєструючого органу, дата, номер реєстрації, характеристика та вартість майна 4)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                                  (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 5.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

3 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

4 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

5 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 741 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar