Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма N 9 Свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом
29.11.2016, 18:21


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 9. Свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишилась відкритоюДодаток 20 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 9. Свидетельство о праве на наследство на обязательную долю в отношении недвижимого имущества, в случае если доля в наследстве наследника по завещанию осталась открытой. Приложение 20 к Порядку совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления:

Форма N 9
Свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишилась відкритою 1

 

 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Село (селище), район, область (Автономна Республіка Крим), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Я, _______________________________________, посадова особа органу місцевого самоврядування
                                            (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування органу місцевого самоврядування)
посвідчую, що на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України спадкоємцем на
_____________________________________________________________________________________
                                                                               ьому свідоцтві майна _____________________________________________________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження 3)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _______________________________
                                                                                  (родинні або інші
_____________________________________________________________________________________
           відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_____________________________________________________________________________________.
                  реєстраційний номер облікової картки платника податків 4, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
_____________________________________________________________________________________.
         (указуються майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
         правовстановлюючого документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
          (кадастровий номер), характеристика та вартість майна 5)

Свідоцтво про право на спадщину на _______________________________________________ видано
                                                       (зазначається розмір успадкованої частки вказаного майна)
_____________________________________________________________________________________.
                       (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на ______________________________ ще не видано.
                                                         (зазначається розмір частки у спадковому майні)

Право власності на _____________________________________________________________________
                                                                                                               (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації 6.

 

Спадкова справа N _______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                                    (державного мита)

_________________________________________________________
        (прізвище, ініціали посадової особи органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

М. П.

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо). При цьому, якщо право власності на спадкове майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, про це вказується в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює реєстрацію.

2 Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою спадкоємцю забезпечується отримання половини частки тієї частки, яка належала б спадкоємцю у разі спадкування за законом.

3 Рік народження спадкодавця зазначається у разі наявності.

4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається у разі необхідності.

5 Вартість майна вказується за наявності, а також при видачі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцю-нерезиденту.

6 Вказується, якщо державна реєстрація передбачена законом.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 721 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar