Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма «Н». Податкове повідомлення-рішення. Додаток 13 до Порядку надіслання контролюючими органами ППР платникам податків
08.02.2016, 22:10


Зразок бланку (форма шаблону) податкового повідомлення-рішення:

Додаток 13
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

(пункт 2 розділу II)

Форма «Н» 

Податкове повідомлення-рішення

 

від “___” ____________ 20__ року № _______________

________________________________________________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ______________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків

________________________________________________________________________________________________________
                                                            або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***
________________________________________________________________________________________________________,
(податкова адреса платника податків)

що згідно з підпунктом ______ пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України,

 

на підставі акта перевірки__________________________________________________________________________________

                                                             (посилання на акт (номер, дата складання))

та/або за даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) за звітний період____________________________

                                                                                                                                                                                                (місяць, рік)

 

встановлено порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201, та згідно зі статтею 1201 Податкового кодексу України:

 

за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних на 15 і менше календарних днів на суму ПДВ

________________________________________________________________________________________грн, _________коп.

                                                    (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)

застосовано  штраф в розмірі 10 % у сумі

_______________________________________________________________________________________грн, _________коп.;

                                                                                                         (вказати суму штрафу словами)

 

за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ

________________________________________________________________________________________грн, _________коп.

                                                           (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)

застосовано  штраф в розмірі 20 % у сумі

_______________________________________________________________________________________грн, _________коп.;

                                                                                                         (вказати суму штрафу словами)

 

за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 31 до 60 календарних днів на суму ПДВ

________________________________________________________________________________________грн, _________коп.

 (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)

 

застосовано  штраф в розмірі 30 % у сумі

 _______________________________________________________________________________________грн, _________коп.;

                                                                                                         (вказати суму штрафу словами)

 

за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних від 61 і більше  календарних днів на суму ПДВ

________________________________________________________________________________________грн, _________коп.

 (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)

 

застосовано  штраф в розмірі 40 % у сумі

 _______________________________________________________________________________________грн, _________коп.;

                                                                                                         (вказати суму штрафу словами)

 

за відсутність реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ

________________________________________________________________________________________грн, _________коп. (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)

                 

 

 

застосовано штраф в розмірі 50 % у сумі

_______________________________________________________________________________________грн, _________коп.

                                                                                                         (вказати суму штрафу словами)

 

 

Загальна сума штрафу становить ______________________ грн, ______коп.

 

_______________________________________________________________________________________грн, _________коп.

 (вказати суму штрафу словами)

за платежем: ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв (робiт, послуг) (30 14010100) протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження – протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), має бути сплачена на бюджетний рахунок одержувача

 __________________________________    _________________________________________________________________

                         (номер рахунку)                                                                                      (найменування одержувача)

 

в установі банку________________________________________________________, МФО ___________________

                                                                                                                                   
«*;___________; ________________________________________________________;;;».

                                            (код виду сплати)                                     (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і така сума штрафу буде визнана податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством. 

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого штрафу, розпочинається нарахування пені та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із сумою штрафу, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН додається.

 

Керівник (заступник керівника) 

 

 

 

 

 

(найменування контролюючого органу)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Податкове повідомлення-рішення отримав

 

 

 

 

 

(дата)****

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

_______

** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

     реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб;

     реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1667 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar