Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма Нсв-9. Припис (предписание)
02.12.2016, 16:44


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми Нсв-9. Припис: 

Образец бланка (пример шаблона) Формы Нсв-9. Предписание:

Додаток 12
до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України 

 

 

 

 

Форма Нсв-9

_________________________
         (місце складання припису)
___ ____________ 20__ 

 

 

 

ПРИПИС N ___

_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, військове звання, прізвище та ініціали начальника
_____________________________________________________________________________________
                                       (керівника) підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, якому адресовано припис) 

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, військове звання, ініціали, прізвище)
на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку з
_____________________________________________________________________________________,
                                                   (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)
що стався ___ ____________ 20__ о ___ год. ___ хв., установлено:

1. Нещасний випадок з ________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ініціали)
стався _______________________________________________________________________________
                                                                       (стислий опис місця події із зазначенням небезпечних та
_____________________________________________________________________________________
                                                                               шкідливих виробничих факторів) 

2. Обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________________________________
                                                                                                                                              (послідовність подій, дії 
_____________________________________________________________________________________
                                               потерпілого та інших осіб, причетних до цього нещасного випадку, тощо) 

3. Причини нещасного випадку __________________________________________________________
                                                                                                 (зазначаються залежно від наявності: основні технічні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                організаційні та психофізіологічні)
4. Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку
_____________________________________________________________________________________
                                                    (зазначаються нормативно-правові акти про охорону праці, вимоги яких
_____________________________________________________________________________________
                                                              порушені, з посиланням на конкретні пункти, статті тощо) 

5. Посадові особи і військовослужбовці, у тому числі потерпілий, підрозділу Служби зовнішньої розвідки України або стороння особа, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та внаслідок дій чи бездіяльності яких стався нещасний випадок, _________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, місце служби, номери статтей, пунктів
                                                                       нормативно-правових актів, що були порушені) 

Виходячи з наявності порушень вимог законодавства про охорону праці, вважаю цей нещасний
випадок таким, що _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                     (пов'язаний (не пов'язаний) з виконанням службових обов'язків) 

Пропоную: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

____________________
                   (посада) 

  

  

____________________
           (військове звання) 

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

Припис одержав ___ _____________ 20__ 

_____________________________________________________________________________________
                                            (посада начальника (керівника) підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) 

____________
          (підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

  


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 779 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar