Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма «П». Податкове повідомлення-рішення. Додаток 9 до Порядку надіслання контролюючими органами ППР платникам податків
08.02.2016, 21:35


Зразок бланку (форма шаблону) податкового повідомлення-рішення:

Додаток 9
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

Форма «П» 

 

 

Податкове повідомлення-рішення

від “___” ____________ 20__ року № ___________

____________________________________________________________________________
 (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

повідомляє _______________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          податковий номер платника податків*
________________________________________________________________________________,
(податкова адреса платника податків)

 

що згідно з пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та ___________________________________________________________________________________________,
(посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток)   
на підставі акта перевірки ________________________________________________________________________

(посилання на акт перевірки (номер, дата складання))

встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі:

 

Декларація 

Сума завищення
від’ємного значення об’єкта  оподаткування податком на прибуток, грн

реєстрації в контролюючому органі

дата реєстрації в контролюючому органі

звітний період, за який подано декларацію

** 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), частина суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, яку було завищено, підлягає виправленню платником податків у показниках податкової звітності з податку на прибуток.

У разі незгоди із розміром зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, що визначений у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування додається.

Керівник (заступник керівника) 

 

 

 

 

 

(найменування контролюючого органу)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

 

 

 

 

 

(дата)***

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

________

* Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

   реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

*** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.  


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 645 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar