Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма первинної облікової документації № 060/о. Журнал обліку інфекційних захворювань
[ Скачать с сервера (68.0 Kb) ] 12.03.2017, 22:59


Зразок бланку (форма шаблону) Форми первинної облікової документації  № 060/о. Журнал обліку інфекційних захворювань:

Образец бланка (форма шаблона) Формы первичной учетной документации № 060/о. Журнал учета инфекционных заболеваний:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

10.01.2006 №1

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили журнал обліку інфекційних захворювань_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

Форма первинної облікової документації

060/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ України

 

1

0

0

1

2

0

0

6

1

 

 

 

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку інфекційних захворювань

 

 

Почато

 

 

 

 

 

 

Закінчено

 

 

 

 

 

 

(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

Примітка: Графи 13 та 14 заповнюються тільки

територіальними органами Держсанепідслужби України

У поняття "інфекційні захворювання"

включаються і паразитарні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер

з/п

 

Дата, години

повідомлення

(прийому) по

телефону та

дата відправки

(одержання)

екстреного

повідомлення;

хто передав -

прийняв (прізвище)

Найменування

закладу охорони здоров’я,

який надіслав повідомлення

Прізвище, ім’я,

по батькові

хворого

Вік хворого (для дітей

до 3 років включно -

вказати місяць

та рік народження)

Місце проживання

(місто, село, вулиця,

будинок №,

квартира №)

Місце роботи,

навчання хворого тощо (дата останнього відвідування)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

первин-ного

звернення

Дата

захворю-

вання

Діагноз та

дата його

встановлення

Дата і

місце

госпіталі-

зації

Змінений

(уточнений)

діагноз,

дата його

встановлення

Дата епідем-

обстеження.

Прізвище

того, хто

проводив

обстеження

Повідомлення

про захворювання направлено

(у СЕС за місцем

постійного прожи-

вання, у дитячий

дошкільний

заклад, за місцем

навчання, роботи

тощо)

Лабораторне

обстеження

та його

результати

Примітка

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ МОЗ України
10.01.2006 N 1

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
8 червня 2006 р. за N 687/12561

Інструкція
щодо заповнення форми первинної
облікової документації N 060/о
"Журнал обліку інфекційних захворювань"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 56 від 25.01.2013 )

( В тексті Інструкції слова "територіальній санітарно-
епідеміологічній станції", "територіальної санітарно-
епідеміологічної станції (далі - СЕС)", "санітарно-
епідеміологічна станція", "СЕС", "заклад чи установа
державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ
України, інших центральних органів виконавчої влади",
"територіальної СЕС", "СЕС, яка здійснює поточний
санітарний нагляд", "територіальної СЕС району",
"територіальних санітарно-епідеміологічних станцій
Міністерства охорони здоров'я", "санітарно-
епідеміологічними станціями", "установах державної
санітарно-епідеміологічної служби", "територіальних
СЕС", "територіальної санітарно-епідеміологічної
станції" у всіх відмінках замінено словами
"територіальний орган Держсанепідслужби України" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 56 від 25.01.2013 )

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань" (далі - форма N 060/о).

1. Форму N 060/о заповнюють відповідальні особи закладів та установ охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади і заклади системи соціального захисту (незалежно від місця і обставин виявлення). Форму заповнюють лікарі або середній медичний персонал цих закладів, а також в установах територіального органу Держсанепідслужби України.

2. У верхньому лівому куті форми вказуються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, відповідальні особи якого заповнили форму N 060/о, його найменування, місцезнаходження (повна поштова адреса) та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Після заголовка обов'язково має бути вказана дата початку та закінчення журналу обліку інфекційних захворювань.

4. У графі 1 журналу вказується порядковий номер запису.

5. У графі 2 зазначаються дата, години повідомлення (прийому) по телефону та дата відправки (одержання) Екстреного повідомлення; хто передав-прийняв (прізвище).

6. У графі 3 зазначається найменування закладу охорони здоров'я, який надіслав повідомлення.

7. У графі 4 вписується прізвище, ім'я, по батькові хворого.

8. У графі 5 зазначається вік хворого (для дітей до 3 років включно вказати місяць та рік народження).

9. У графі 6 вказується місце проживання хворого (місто, село, вулиця, номери будинку та квартири).

10. У графі 7 вписується місце роботи, навчання хворого тощо (дата останнього відвідування).

11. У графах 8, 9 вказуються дати первинного звернення і захворювання.

12. У графах 10, 11 зазначаються діагноз, дата його встановлення і місце госпіталізації.

13. У графі 12 вписується змінений (уточнений) діагноз, дата його встановлення.

14. У графі 13 зазначається дата епідобстеження та прізвище особи, що його проводила.

15. У графі 14 вказується, куди направлено повідомлення про захворювання (в СЕС за місцем постійного проживання, в дитячий дошкільний заклад, за місцем навчання, роботи тощо).

16. У графі 15 зазначаються дані про лабораторне обстеження та його результати.

17. У графі 16 "Примітка" вносяться відомості про захворювання, які отримані на підставі спеціальних довідок тощо.

18. Форма N 060/о призначена для персонального обліку хворих інфекційними захворюваннями і для обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і СЕС.

19. На кожне інфекційне захворювання (бактеріоносійство), які враховуються за Екстреними повідомленнями, відводяться окремі сторінки журналу. У великих лікувальних закладах на масові захворювання (кір, вітряна віспа, епідемічний паротит тощо) можуть бути заведені окремі журнали (форма N 060/о). Графи 13 і 14 у лікувально-профілактичних закладах не заповнюються.

20. Сільські дільничні і районні лікарні (амбулаторії), які мають в районі обслуговування фельдшерсько-акушерські пункти (далі - ФАП), реєструють в журналі (форма N 060/о) також інфекційні захворювання, які виявлені середнім медичним персоналом ФАПів.

21. На підставі Екстрених повідомлень, які поступають до територіальних СЕС, у форму N 060/о вносяться необхідні виправлення, уточнення, доповнення тощо.

22. Дані журналу (форма N 060/о) повинні використовуватись для проведення оцінки епідеміологічної ситуації в районі обслуговування закладу охорони здоров'я.

23. У дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у журналі (форма N 060/о) ураховуються захворювання, які виявлені персоналом цих закладів, у тому числі на підставі спеціальних довідок, про що в журналі в графі 16 "Примітка" робиться відповідний запис.

24. Форма N 060/о має бути заповнена чітко й розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила цю форму, із зазначенням дати внесення змін. Відповідальною за інформацію, що надана в формі N 060/о, є особа, яка її заповнила.

25. Термін зберігання облікової форми N 060/о - три роки.

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1690 | Загрузок: 78
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar