Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма первинної облікової документації № 090/о. Повідомлення про хворого у вперше в житті встановленним діагнозом раку або іншого
13.03.2017, 00:36


Зразок бланку (форма шаблону) Форми первинної облікової документації № 090/о. Повідомлення про хворого у вперше в житті встановленним діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення:

Образец бланка (форма шаблона) Формы первичной учетной документации № 090/о. Сообщение о больном в первый в жизни установленному диагнозом рака или другого злокачественного новообразования:

 

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад ________________________________ ____________________________________________________

__________________________________________________

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

Форма первинної облікової документації

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090/о

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

1

2

0

0

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про хворого у вперше в житті встановленним діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення

 

 

"

 

"

 

20

 

року

 

 

 

(дата заповнення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження та заклад, куди направлено повідомлення

 

 

 

 

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові хворого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стать: чоловіча – 1. жіноча – 2

 

3. Дата народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(число,

місяць,

рік)

 

 

 

 

 

 

4. Місце проживання (поштова адреса) хворого

 

 

 

 

(країна, область, район, населений пункт, вулиця, буд. №, кв. №)

 

 

 

 

 

 

 

5. Житель: міста – 1, села - 2

 

 

 

 

 

 

 

6. Місце роботи (спеціальність)

 

 

 

 

 

 

 

7. Група первинного обліку для потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС: ліквідатори – 1; евакуйовані – 2; населення, що проживає на території радіоекологічного контролю – 3; діти, які народились від батьків 1-3 груп первинного обліку, - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Діагноз

 

 

 

 

 

(уточнений, із зазначенням локалізації первинної пухлини та рецидиву захворювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Діагноз підтверджений: гістологічно – 1, цитологічно – 2, рентгенологічно – 3, ендоскопічно – 4, радіоізотопним методом – 5, клінічним – 6, іншим - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Дата встановлення діагнозу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(число,

місяць,

рік)

 

 

 

 

 

 

11. Обставини виявлення захворювання: при зверненні – 1, в оглядовому кабінеті – 2, при інших видах профогляду – 3, посмертно (без розтину) – 4, посмертно (на розтині) – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Найменування та місцезнаходження закладу , куди направлений хворий

 

 

 

 

(найменування закладу охорони здоров’я)

 

 

 

 

 

 

13.Дата відправлення повідомлення "______ " _______________200_р.

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові лікаря, який заповнив повідомлення

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджую
Наказ МОЗ України
10.01.2006 N 1

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
8 червня 2006 р. за N 692/12566

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 090/о "Повідомлення про хворого
з уперше в житті встановленим діагнозом раку
або іншого злоякісного новоутворення"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 090/о "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення" (далі - Повідомлення).

1. Повідомлення заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров'я усіх профілів незалежно від підпорядкування та форм власності, а саме: лікарень (включно із госпіталями), поліклінік (включно зі стоматологічними), диспансерів, медсанчастин, клінік науково-дослідних інститутів, патологоанатомічних бюро, бюро судмедекспертизи, санаторно-курортних закладів тощо (далі - заклади).

2. Повідомлення заповнюється лікарем незалежно від його спеціальності, який виявив захворювання на рак або інше злоякісне новоутворення.

3. Повідомлення складають на всіх хворих, яким уперше в житті встановлено діагноз раку чи іншого злоякісного новоутворення, незалежно від обставин виявлення хвороби, а саме: під час звернення до поліклініки, при цільових та періодичних профоглядах, при диспансерному огляді, обстеженні в стаціонарі, під час операції тощо.

4. Повідомлення складається також на померлих, діагноз яким встановлено:

4.1. Після смерті - на розтині чи без розтину.

4.2. При перевірці даних лікарем-статистиком онкологічного диспансеру про померлих від злоякісного новоутворення за даними відділу реєстрації актів цивільного стану (ВРАЦС) і статистичних управлінь, якщо виявиться, що діагноз встановлений після смерті.

5. На померлих від злоякісних новоутворень, які не перебували за життя на обліку в онкологічному диспансері, на Повідомленні ставиться позначка "Взятий на облік посмертно" лікарем-паталогоанатомом, судебно-медичним експертом.

6. Повідомлення у триденний термін з моменту встановлення діагнозу лікарем, який уперше встановив діагноз, направляється в Республіканський Автономної Республіки Крим та обласні (міські) онкологічні диспансери, які обслуговують населення даної території.

7. На хворих із захворюваннями, підозрілими на рак (клінічна група 1-а) та з передпухлинними захворюваннями (клінічна група 1-б) Повідомлення не складається.

8. У верхньому лівому куті форми вказуються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, його найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса), відповідальні особи якого заповнили Повідомлення , його ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

9. У Повідомленні обов'язково має бути вказана дата його заповнення.

10. Далі зазначається найменування закладу охорони здоров'я, на адресу якого направляється Повідомлення - онкологічні диспансери (Республіканський, обласні, міські). Якщо Повідомлення заповнюється в онкологічному диспансері і нікуди не направляється, то замість назви необхідно відмітити "Заповнено в диспансері".

11. У пункті 1 указуються прізвище, ім'я та по батькові хворого (повністю, на підставі паспортних даних).

12. У пункті 2 відмічається стать хворого.

13. У пункті 3 зазначаються цифровим способом число, місяць і рік народження хворого.

14. У пункті 4 вказується повна поштова адреса постійного місця проживання хворого (країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок N, квартира N).

15. У пункті 5 відмічається, де мешкає хворий: у місті чи в селі. Хворих, що проживають в селищах міського типу, слід віднести до жителів міста.

16. У пункті 6 зазначаються місце роботи, основна професія, якій хворий віддав більшу частину свого трудового життя, в тому числі, якщо хворий в даний момент перебуває на пенсії, утримані, звільнений з місць позбавлення волі тощо.

17. Пункт 7 заповнюється для потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції відповідно до групи первинного обліку на підставі посвідчення потерпілого: 1 - ліквідатор, 2 - евакуйований, 3 - мешканець, який проживає на території радіоекологічного контролю, 4 - дитина, яка народилась від батьків 1-3 груп первинного обліку.

18. У пункті 8 указуються уточнений діагноз захворювання і точна локалізація пухлини відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10). Крім того, у кінці пункту вказується цифровий код захворювання відповідно до МКХ-10.

19. У пункті 9 зазначаються методи, за допомогою яких було підтверджено діагноз: гістологічно, цитологічно, рентгенологічно, ендоскопічно, радіоізотопним методом, клінічно, іншим.

20. У пункті 10 у цифровій формі вказується дата встановлення діагнозу (число, місяць, рік).

21. У пункті 11 визначаються обставини виявлення захворювання: при зверненні (звернувся самостійно, при невідкладній допомозі тощо), виявлений на профогляді, в тому числі в оглядовому кабінеті, виявлений посмертно (без розтину чи на розтині).

22. У пункті 12 вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, до якого направлено хворого (на дообстеження чи лікування, якщо хворий відмовився від нього - зазначити причину).

23. У пункті 13 у цифровій формі вказується дата відправлення Повідомлення .

24. У кінці Повідомлення повинні бути розбірливо вказані прізвище, ім'я та по батькові лікаря, який заповнив Повідомлення та його підпис.

25. Відповідальною за достовірність наведеної у Повідомленні інформації є особа, що заповнила його.

26. Повідомлення зберігаються протягом 1 року.

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1050 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar