Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма «Р1». Податкове повідомлення-рішення. Додаток 3 до Порядку надіслання контролюючими органами ППР платникам податків
08.02.2016, 17:32


Зразок бланку (форма шаблону) податкового повідомлення-рішення:

Додаток 3
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

Форма «Р1» 

 

 

Податкове повідомлення-рішення

від “___” ____________ 20__ року  № _______________

_____________________________________________________________________________________
 (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

повідомляє ___________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків

______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податків)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податковий номер платника податків* або серія та номер паспорта**
_______________________________________________________________________________________,
(податкова адреса платника податків)

що згідно з пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та на підставі акта _______________________
                                                                                                                                                                (номер, дата складання акта)
встановлено порушення ________________________________________________________________________,

                                                (пункт та стаття законодавчого акта, порушення якого встановлено та відповідно до якого встановлено заниження/завищення

                                                     суми податкового кредиту та/або податкових зобов’язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації

                                                              з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов’язань за результатами перевірки)

у зв’язку з чим ___________________________ суму податкового зобов’язання для цілей розділу V Податкового кодексу

                                       (збільшено/зменшено)                                                                                                                                                            України

та/або _____________________________ суму податкового кредиту

                         (збільшено/зменшено)                                                  

за платежем _____________________________________________            _______________________________
                                        (назва податку)                                                                                                              (код  платежу)

 

Податковий (звітний) період, до податкових декларацій (розрахунків) за який включено зазначені суми

Сума (“+” - збільшення; “-” - зменшення), грн 

податкового зобов’язання  для цілей розділу V Податкового кодексу

України

податкового кредиту

***

 

 

Усього 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі незгоди із цим податковим повідомленням-рішенням воно може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

 

Розрахунок заниження (завищення) податкових зобов’язань та/або податкового кредиту додається.

 

 

 

Керівник (заступник керівника) 

 

 

 

 

 

(найменування контролюючого органу)

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

 

 

 

 

 

(дата)****

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

________

* Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

   реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб;

   реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів    юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та   повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості податкових (звітних) періодів, у яких виявлено заниження/завищення суми податкових зобов’язань та/або суми податкового кредиту, що заявлені у податкових деклараціях (розрахунках) з податку на додану вартість.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1471 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar