Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
[ Скачать с сервера (47.5 Kb) ] 09.08.2016, 14:56


Образец бланка (форма шаблона) формы задания на разработку генерального плана сельского населенного пункта:

Зразок бланка (форма шаблону) форми завдання на розроблення генерального плану сільського населеного пункту:

ДБН Б.1.1-9:2009 С. 13

ДОДАТОК Б (довідковий)

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

сільський голова

(підпис)           (ім'я, прізвище)

                                                                                                                                            "____"  __________________________

ЗАВДАННЯ     

      на розроблення генерального плану сільського населеного пункту

(назва населеного пункту)


1. Назва замовника генерального плану         ____________________________________________

2. Назва розробника генерального плану        ____________________________________________

3. Підстава для розроблення генерального плану______________________________________           

(№ і дата рішення сільської ради)

4. Рік закінчення розрахункового періоду___________________________________________  

5. Перелік і характеристика спільних із суміжними територіальними громадами проблем соці­-
ально-економічного розвитку та використання території_________________________________                       

6. Перелік і характеристика об'єктів загальнодержавного і регіонального значення, розміщення
яких має бути враховане при розробленні генерального плану___________________________

7. Ххарактеристика намірів та потреб використання території різного функціонального при­
значення, які визначені в існуючих програмах соціально-економічного розвитку, в інвестиційних
проектах тощо:

7.1. Розмір присадибної ділянки___________________________________________________

7.2. Типи нової житлової забудови: садибної_ %, блокованої___ %, багатоповерхової___ %

7.3. Перелік нових виробничих об'єктів____________________________________________

7.4. Типи систем та джерела:

водопостачання _____________________________________________________________

теплопостачання ____________________________________________________________

газопостачання______________________________________________________________

електропостачання_____________________________________________________________
каналізування _______________________________________________________________

7.5 Місця переробки та утилізації відходів та трупів тварин______________________________

8.  Характеристика інтересів суміжних територіальних громад щодо забудови та іншого вико-­
ристання територій, соціально-культурного обслуговування населення, водо- і енергозабезпе­-
чення, водовідведення, санітарного очищення, транспортного обслуговування, охорони довкілля,
розвитку рекреаційних зон, забезпечення природної та техногенної безпеки та передбачених у
схемах планування території району та сільради шляхів їх вирішення______________________

9. Характеристика особливих умов розвитку сільського населеного пункту та використання
його території (екологічних, демографічних, етнічних, соціальних, економічних, географічних,
містобудівних тощо), що обумовлює необхідність розроблення у складі генерального плану
додаткових (у порівнянні з ДБН) розділів і графічних матеріалів, а також перелік таких розділів і
графічних матеріалів_____________________________________________________________

10. Попередній перелік суміжних адміністративно-територіальних одиниць, з виконавчими
органами рад яких мають погоджуватись пропозиції генерального плану щодо спільного вирі­-
шення проблем територіального розвитку населених пунктів, економічного розвитку, соціального
обслуговування населення, інфраструктурного облаштування та іншого використання території

11. Перелік науково-дослідних та проектних організацій, які мають бути залучені до розроб­-
лення відповідних розділів генерального плану_______________________________________

12. Перелік організацій, з якими необхідно погодити генеральний план__________________

13. Склад генерального плану

Начальник відділу містобудування і архітектури райдержадміністрації

(підпис)                                   (ім'я, прізвище)

Керівник організації-розробника генерального плану

(підпис)                                 (ім'я, прізвище)

Головний архітектор (інженер) проекту

(підпис)                                 (ім'я, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 873 | Загрузок: 50
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar