Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Грошовий атестат (денежный аттестат) Додаток 1 до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги
[ Скачать с сервера (73.5 Kb) ] 16.11.2016, 16:09


Зразок бланка (форма шаблону) Грошового атестату.  Додаток 1 до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам:

Образец бланка (форма шаблона) Денежного аттестата. Приложение 1 к Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения и единовременной денежной помощи при увольнении военнослужащим Национальной гвардии Украины и другим лицам:

Додаток 1
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам
(пункт 38.1)

 

 

 

 

 

 

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ___

1. Виданий _____________________________________________, засвідчує, що __________________
                           (найменування військової частини /установи/, яка видала атестат)                                 (посада, військове звання,
_____________________________________________________, особистий N ___________________,
прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________________,
задоволений такими видами грошового забезпечення за останньою штатною посадою:

 

 

N
з/п

Вид виплат грошового забезпечення

По яку дату забезпечений

Сума (грн)

1

Посадовий оклад (з урахуванням підвищення)

 

 

2

Оклад за військовим званням

 

 

3

Надбавка за вислугу років

 

 

4

Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

 

 

5

Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення

 

 

....

 

 

 

 

Премія

 

 

 

Усього нараховано

 

 

 

Відраховано податків та інших платежів

 

 

 

Компенсація податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

До видачі на руки

 

 

 

2. На день виключення зі списків особового складу військової частини (установи) розмір окладів грошового забезпечення складав:

а) посадовий оклад ________________________________________________________ грн на місяць;
                                                                                              (сума цифрами і словами)

б) підвищення посадового окладу ___________________________________________ грн на місяць;
                                                                                                                (сума цифрами і словами)

в) оклад за військовим званням _____________________________________________ грн на місяць;
                                                                                                         (сума цифрами і словами)

г) надбавка за вислугу років у розмірі ____ %, _________________________________ грн на місяць;
                                                                                                                            (сума цифрами і словами)

вислуга років станом на ____________ 20__ р. відповідно до наказу від ____________ 20__ р. N ____ визначена ____ років ____ місяців ____ днів;

ґ) інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення (вказати які, відсоток, сума на
місяць) ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ до грошового атестата N ___

_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування військової частини/установи/, яка видала атестат, та її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
підтверджуємо, що _________________________________________________________ пред'явлений
                                                                           (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
грошовий атестат, яким він задоволений з розрахунку: посадовий оклад _____________ грн до ____________ 20__ року, оклад за військове звання _____________ грн до ____________ 20__ року, надбавка за вислугу років ___ % _____________ грн до _____________ 20__ року, додаткові види грошового забезпечення ________________________________________________________________

Зворотний бік грошового атестата

3. Відмітки про інші виплати:

а) відпустку за _______ рік використав/не використав _______________________________________
                          (непотрібне закреслити, вказати кількість днів невикористаної відпустки та за який період)
допомога для оздоровлення в розмірі _______________ грн наказ від _______________ N __________
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за 20__ р. у розмірі _________ грн (якщо допомоги не надавалися, про це робиться запис), компенсація за невикористану відпустку за ______ рік (___ діб) в сумі __________________________ грн;

б) одноразова грошова допомога при звільненні (виплачена / має право на отримання - непотрібне закреслити) в сумі _________________________________________________________________ грн;
                                                                                                  (сума цифрами і словами)

в) винагорода за тривалу безперервну військову службу в сумі ______________________ грн. наказ командира військової частини ______ від _______ 20__ N ______ за період безперервної служби з ____________________ до ____________________;

г) підйомна допомога при переміщенні в _____________ місяці 20__ року з міста ____________ в місто _______________ отримав на себе в сумі ____________ грн і на членів сім'ї в сумі _________ грн, всього отримав ______________ грн;

ґ) інші виплати ________________________________________________________________________
                                                                                                      (вказати вид виплат та суму)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Інші відомості:

а) є платником аліментів за рішенням _____________________________________________________
                                                                                                        (вказати найменування суду, який видав виконавчий лист)
_____________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року N _________ у розмірі ______ % на користь
_____________________________________________________________________________________
                                                     (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання одержувача аліментів)
аліменти стягнуті до "___" ____________ 20__ р. і надіслані (видані через касу) одержувачу;

б) має заборгованість _________________________________ в сумі ___________ грн, яка може бути
                                                                    (указати вид заборгованості)
стягнута до _______ 20__ року і надіслана ________________________________________________;
                                                                                                                         (вказати, куди перерахувати або здати)

в) перебуває в розпорядженні (поза штатом) з _________________ 20 __ року.

Атестат виданий у зв'язку з _____________________________________________________________
                                                                                        (переведення по службі, звільнення з військової служби)
"___" ____________ 20__ року

 

  
м. п.

Командир військової частини

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Начальник фінансового органу
військової частини

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Правильність даних, зазначених у грошовому атестаті, підтверджую __________________________
                                                                                                                                                                    (підпис військовослужбовця)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
лінія відрізу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Зворотний бік підтвердження до грошового атестата

 

__________________________________________________________________________________, що становлять ___________ грн. Сума, яка підлягає відрахуванню на сплату аліментів, у розмірі _____ % грошового забезпечення або _______грн, рахується заборгованість у розмірі ______ грн.

 

  
м. п.

Командир військової частини

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Начальник фінансового органу
військової частини

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1127 | Загрузок: 59
Всего комментариев: 0
avatar