Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестиції за кордон (Индивидуальная лицензия на осуществление инвестиции за границу)
[ Скачать с сервера (42.0 Kb) ] 24.11.2016, 15:05


Зразок бланку (приклад шаблону) Додатку 2 до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестиції за кордон: 

Образец бланка (пример шаблона) Приложения 2 к Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу. Индивидуальная лицензия на осуществление инвестиции за границу:

Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
(пункт 3.4 глави 3)

 

 

 

 

 

_____________________________
(власник ліцензії)
_____________________________
(контролюючий орган, у якому
власник ліцензії перебуває на обліку)

 

 

 

 

 

Індивідуальна ліцензія N __
на здійснення інвестиції за кордон

Національний банк України відповідно до підпункту "е" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити інвестицію за кордон:

1. Резиденту _________________________________________________________________________
                                                                        [повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для
____________________________________________________________________________________
                          юридичної особи); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер
____________________________________________________________________________________
                         облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка
____________________________________________________________________________________
                             через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера
____________________________________________________________________________________
                      облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і
___________________________________________________________________________________.
                                                                  має відмітку у паспорті) (для фізичної особи)]

2. З рахунку _________________________________________________________________________
                                                 [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи (філії,
____________________________________________________________________________________
                            відділення тощо), реквізити рахунку або в разі здійснення інвестиції в готівковій формі -
____________________________________________________________________________________
                           застереження про те, що інвестиція на підставі цієї ліцензії має здійснюватися виключно
____________________________________________________________________________________
                            в готівковій формі шляхом переміщення визначених цією ліцензією валютних цінностей
___________________________________________________________________________________.
                                                                                  через митний кордон України]

3. На рахунок ________________________________________________________________________
                                                           [найменування та країна місцезнаходження фінансової установи
____________________________________________________________________________________
                                    (філії, відділення тощо), реквізити рахунку (у тому числі його власник), на який
___________________________________________________________________________________.
                                                                                             інвестуються кошти]

4. Обсяг і вид валютних цінностей, що інвестуються, ______________________________________
                                                                                                                                                      (у тому числі сума
___________________________________________________________________________________.
цифрами та словами)

5. Мета інвестиції ____________________________________________________________________.
                                                               (у тому числі з повною назвою та характеристиками об'єкта інвестиції)

6. Проведення розрахунків на підставі цієї ліцензії дозволяється в термін до
___________________________________________________________________________________.

7. Оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном необхідно подати до Національного банку України в термін до
__________________________________________________________________________________.
                                           (заповнюється у випадку, визначеному пунктом 2.3 глави 2 цієї Інструкції)
[документи, які складені іноземною мовою, мають відповідати вимогам пункту 3.2 глави 3 Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 березня 1999 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1999 року за N 259/3552 (зі змінами)].

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа __________________________________________________
                                                                                                                                   (підпис, ініціали, прізвище)

                                                                                                               М. П.

 

(додаток 2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 25.07.2008 р. N 214,
від 25.09.2013 р. N 379)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 909 | Загрузок: 50
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar