Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Індивідуальний план роботи ад'юнкта (аспіранта/докторанта) (Индивидуальный план работы адъюнкта (аспиранта / докторанта))
24.04.2017, 18:48


Зразок бланку (приклад шаблону) Індивідуального плану роботи ад'юнкта (аспіранта/докторанта):

Образец бланка (пример шаблона) Индивидуального плана работы адъюнкта (аспиранта / докторанта):

Додаток 1
до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту
(пункт 11 розділу II)

Індивідуальний план роботи ад'юнкта (аспіранта/докторанта)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ВНЗ (НУ) ЦЗ ____

      (скорочене найменування закладу (установи))

                                  (спеціальне звання)

                              (ініціали та прізвище)
___ 20__ року

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ

1. Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові _______
_

2. Спеціальність (шифр та найменування) _
_

3. Тема дисертації _________
_

Тему затверджено на засіданні вченої ради ___ 20__ року, протокол N _______
_
                                                                              (відомості про зміну та коригування теми)
_

4. Тема науково-дослідної роботи, розділи якої ввійдуть у дисертацію
_
_

5. Номер державної реєстрації науково-дослідної роботи

6. Науковий керівник (консультант) ______
                                                                                (науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові)

7. Дата зарахування:

рішення приймальної комісії від ___ 20__ року,

наказ керівника ВНЗ (НУ) ЦЗ від ___ 20__ року N _____

8. Строк підготовки з __ 20__ року до ___ 20__ року

9. Розглянуто на засіданні __,
                                                                                                            (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)
протокол від ___ 20___ року N ____

Пояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
_
_
_

Науковий керівник (консультант) ________
                                                                                                                              (підпис, ініціали та прізвище)

РОБОЧИЙ ПЛАН 1-го року ПІДГОТОВКИ

1. Навчальна робота

N з/п

Найменування робіт

Семестр

Результати виконання

Дата виконання

Примітка

                                         Навчальні заняття

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

                                         Кандидатські іспити

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

                                         Наукові доповіді

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2. Наукова робота

Види робіт

Найменування робіт та обсяг

Запланований строк

Результати виконання*

Примітки

Участь у планових НДР*

 

 

 

 

Участь в експериментальних дослідженнях*

 

 

 

 

Публікація результатів досліджень*

 

 

 

 

Апробація результатів досліджень*

 

 

 

 

Реалізація результатів досліджень*

 

 

 

 


* Повні дані та відомості наводяться в щоквартальних звітах.

Звіт ад'юнкта (аспіранта/докторанта) розглянуто на засіданні ________,
                                                                                                                                                 (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)
протокол від ___ 20__ року N ___

Керівник підрозділу

___
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Науковий керівник (консультант)

__________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Ад'юнкт (аспірант/докторант)

__________
(спеціальне звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

План дисертаційної роботи

Частина

Назва

Основний зміст

Строк розроблення

Примітки

 

 

 

 

 

Розділ I

 

 

 

 

Розділ II

 

 

 

 

Розділ III

 

 

 

 

Розділ IV

 

 

 

 

Розділ V

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ПЛАН 2-го року ПІДГОТОВКИ

1. Навчальна робота

Найменування робіт

Строк (дата) виконання

Результати виконання

Примітки

Планові заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика
(указуються назви дисциплін, теми та види занять, місце проведення, час тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові доповіді
(не менше 2 разів на рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповіді у підрозділі
(не менше 4 разів на рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання кандидатських іспитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наукова робота

Види робіт

Найменування робіт та обсяг

Запланований строк

Результати виконання*

Примітки

Участь у планових НДР*

 

 

 

 

Участь в експериментальних дослідженнях*

 

 

 

 

Публікація результатів досліджень*

 

 

 

 

Апробація результатів досліджень*

 

 

 

 

Реалізація результатів досліджень*

 

 

 

 


* Повні дані та відомості наводяться в щоквартальних звітах.

Звіт ад'юнкта (аспіранта/докторанта) розглянуто на засіданні ________,
                                                                                                                                                 (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)
протокол від ___ 20__ року N ___

Начальник підрозділу

___
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Науковий керівник (консультант)

__________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Ад'юнкт (аспірант/докторант)

__________
(спеціальне звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Примітки:


(наводяться дані про зміну теми, наукового керівника (консультанта), продовження строку навчання)

РОБОЧИЙ ПЛАН 3-го року ПІДГОТОВКИ

1. Навчальна робота

Найменування робіт

Строк (дата) виконання

Результати виконання

Примітки

Упровадження результатів наукових досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові доповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь у підрозділі
(не менше 4 разів на рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наукова робота

Види робіт

Найменування робіт та обсяг

Запланований строк

Результати виконання*

Примітки

Участь у планових НДР*

 

 

 

 

Участь в експериментальних дослідженнях*

 

 

 

 

Публікація результатів досліджень*

 

 

 

 

Апробація результатів досліджень*

 

 

 

 

Реалізація результатів досліджень*

 

 

 

 


* Повні дані та відомості наводяться в щоквартальних звітах.

Звіт ад'юнкта (аспіранта) розглянуто на засіданні ______,
                                                                                                                                   (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)
протокол від ___ 20__ року N ___

Начальник підрозділу

________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Науковий керівник

________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Ад'юнкт (аспірант)

________
(спеціальне звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Примітки:


(наводяться дані про зміну теми, наукового керівника, продовження строку навчання)

 

РОБОЧИЙ ПЛАН 4-го року ПІДГОТОВКИ

1. Навчальна робота

Найменування робіт

Строк (дата) виконання

Результати виконання

Примітки

Упровадження результатів наукових досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові доповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь у підрозділі
(не менше 4 разів на рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлення дисертаційної роботи в підрозділі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наукова робота

Види робіт

Найменування робіт та обсяг

Запланований строк

Результати виконання*

Примітки

Участь у планових НДР*

 

 

 

 

Участь в експериментальних дослідженнях*

 

 

 

 

Публікація результатів досліджень*

 

 

 

 

Апробація результатів досліджень*

 

 

 

 

Реалізація результатів досліджень*

 

 

 

 


* Повні дані та відомості наводяться в щоквартальних звітах.

Звіт ад'юнкта (аспіранта) розглянуто на засіданні ______,
                                                                                                                                  (найменування підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ)
протокол від ___ 20__ року N ___

Начальник підрозділу

________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Науковий керівник

________
(науковий ступінь, вчене звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Ад'юнкт (аспірант)

________
(спеціальне звання)

__________
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Примітки:


(наводяться дані про зміну теми, наукового керівника, продовження строку навчання)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1009 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar