Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Інформація про підприємство, організацію, які засновані громадськими організаціями інвалідів (Додаток до Заяви про надання фінансової)
27.01.2016, 22:31


Додаток
до Заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

Зразок бланку (форма шаблону) інформації:

 

 

 

Інформація
про підприємство, організацію, які засновані громадськими організаціями інвалідів

Загальна характеристика

Види діяльності за КВЕД (вказати):

Номенклатура продукції, види послуг (вказати):

Розміри (га) та адреса або місце розташування земельних ділянок, що здаються в оренду та (або) є власністю підприємства, організації:

Розміри (м 2) та адреса або місце розташування приміщень, що здаються в оренду та (або) є власністю підприємства, організації:

Основні фінансово-економічні та соціальні показники

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

__ рік*

__ рік*

__ рік*

Звітний період
(квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

1

Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

тис. грн

 

 

 

 

первісна вартість

тис. грн

 

 

 

 

2

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування

тис. грн

 

 

 

 

3

Обсяги виробництва товарів (робіт, послуг)

тис. грн

 

 

 

 

4

Прибуток (збиток)

тис. грн

 

 

 

 

5

Облікова кількість штатних працівників

осіб

 

 

 

 

у тому числі інвалідів

осіб

 

 

 

 

6

Середньооблікова чисельність працівників

осіб

 

 

 

 

у тому числі інвалідів

осіб

 

 

 

 

7

Питома вага середньооблікової чисельності інвалідів у загальній чисельності працівників

%

 

 

 

 

8

Сума фонду оплати праці на заробітну плату працівників

тис. грн

 

 

 

 

у тому числі інвалідів

тис. грн

 

 

 

 

9

Питома вага фонду оплати праці інвалідів у сумі загальних витрат на оплату праці

%

 

 

 

 

10

Середньомісячна заробітна плата працівника

грн

 

 

 

 

інваліда

грн

 

 

 

 

11

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості працівника

грн

 

 

 

 

інваліда

грн

 

 

 

 

12

Заборгованість з виплати заробітної плати (без урахування поточної)

тис. грн

 

 

 

 

13

Земельна ділянка:

 

 

 

 

 

у власності

га

 

 

 

 

в оренді

га

 

 

 

 

____________
* Показники за три роки, що передують поточному року.

Державна допомога, отримана у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотації, цільової позики

 

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

__ рік*

 

__ рік*

 

__ рік*

 

Звітний період
(квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

1

Сума пільг з оподаткування,
у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

ПДВ

тис. грн

 

 

 

 

податок на прибуток

тис. грн

 

 

 

 

плата за землю

тис. грн

 

 

 

 

нульова ставка податку на додану вартість

тис. грн

 

 

 

 

2

єдиний соціальний внесок

тис. грн

 

 

 

 

3

Кошти Фонду соціального захисту інвалідів, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

безповоротна фінансова допомога

тис. грн

 

 

 

 

поворотна фінансова допомога

тис. грн

 

 

 

 

дотації

тис. грн

 

 

 

 

цільова позика

тис. грн

 

 

 

 

____________
* Показники за три роки, що передують поточному року.

Інформація щодо попереднього дозволу на право користування пільгами з оподаткування та надання фінансової допомоги підприємству. Стан використання державної допомоги

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Використання державної допомоги, отриманої у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотації, цільової позики

N
з/п

Напрями

Одиниця виміру

__ рік*

__ рік*

__ рік*

Звітний період
(квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

Соціальні напрями

1

Створення робочих місць для інвалідів

к-сть

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

2

Підвищення заробітної плати працівникам-інвалідам

к-сть

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

3

Оплата навчання інвалідів у навчальних закладах з метою їх подальшого працевлаштування

к-сть

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

4

Оздоровлення та санаторно-курортне лікування працівників-інвалідів

к-сть

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

5

Матеріальна (благодійна) допомога працівникам-інвалідам

тис. грн

 

 

 

 

6

Утримання непромислової сфери (потребує деталізації в додатку)

тис. грн

 

 

 

 

7

Інші напрями (вказати)

тис. грн

 

 

 

 

8

Усього

тис. грн

 

 

 

 

9

Питома вага державної допомоги, спрямованої на соціальні напрями

%

 

 

 

 

Економічні напрями

1

Поповнення обігових коштів

тис. грн

 

 

 

 

2

Модернізація виробництва (без урахування коштів, використаних на створення робочих місць для інвалідів)

тис. грн

 

 

 

 

3

Відрахування засновнику

тис. грн

 

 

 

 

4

Інші напрями (вказати)

тис. грн

 

 

 

 

5

Усього

тис. грн

 

 

 

 

6

Питома вага державної допомоги, спрямованої на економічні напрями

%

 

 

 

 

Інші напрями

1

Інші напрями (вказати)

тис. грн

 

 

 

 

2

Питома вага державної допомоги, спрямованої на інші напрями

%

 

 

 

 

____________
* Показники за три роки, що передують поточному року.

Керівник підприємства,
(організації) громадської
організації інвалідів

 
 
__________________
(підпис)

 
 
______________________
(П. І. Б.)

                      М. П. (за наявності)

___ ______ 20___ року".


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: advokat
Просмотров: 675 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar