Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Інформація про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом станом на
15.12.2016, 10:42


Зразок бланку (форма шаблону) Інформації про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом станом на. Додаток 1 до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів:

Образец бланка (форма шаблона) Информации о состоянии разработки и реализации государственного инвестиционного проекта по состоянию состоянию на. Приложение 1 к Порядку мониторинга состояния разработки (реализации) государственных инвестиционных проектов:

Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом
станом на _________________________
(число, місяць, рік)

__________________________________________________________________________
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника ___________________________________________________________________________________

2. Найменування відповідального виконавця _________________________________________________________________________________

3. Найменування замовника ______________________________________________________________________________________

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) ___________________________________________________________

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах ______ року) (тис. гривень) __________________________________________

6. Назва бюджетної програми ___________________________________________________________________________________

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) _______________________________________________

8. Інформація щодо проектної організації _____________________________________________________________________________________

9. Інформація щодо підрядної організації 1____________________________________________________________________________________

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

 

Назва заходу 2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом 3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками 4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах 5

строки

вартість (тис. гривень)

строки виконання

вартість (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки
землевпорядні роботи

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу 2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом 3

Фактичні показники 7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками 4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах 5

строки

вартість (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість (тис. гривень)

1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:

 

 

 

 

 

 

     1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

     1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

     1.3. затвердження проекту

 

 

 

 

 

 

     1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо 6:

 

 

 

 

 

 

     2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

     2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

     2.3. інших заходів

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо виконання

Назва заходу 2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом 3

Фактичні показники 8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками 4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах 5

строки

вартість (тис. гривень)

строки виконання

вартість (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

     1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

     1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

     1.3. затвердження проекту

 

 

 

 

 

 

     1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Виконання, усього,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

     2.1. будівельних робіт;

 

 

 

 

 

 

     2.2. придбання устаткування,
     обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

     2.3. інших:
     2.3.1. утримання служби
      замовника
     2.3.2. авторський нагляд
     2.3.3. технічний нагляд тощо
     (конкретизувати)

 

 

 

 

 

 

3. Разом (1 + 2)

 

 

 

 

 

 

 

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

 

План фінансування на ____ рік

У тому числі за місяцями

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касові видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:  1. Копія паспорта бюджетної програми.

 

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми 9.

3. Копія титулу об'єкта на 20__ рік.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 20__ році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів 10.

 

__________________________________
(найменування посади керівника
відповідального
виконавця/балансоутримувача)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________________________________
(найменування посади уповноваженого
керівника структурного підрозділу головного
розпорядника бюджетних коштів)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.

2 Якщо реалізація проекту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.

3 Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.

4 Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками  можуть бути:

1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;

2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.

5 Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.

6 У рядках 2.1 - 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" та державних будівельних нормах.

7 Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.

8 Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт / надання послуг).

9 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.

10 Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 581 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar