Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Інформація про стан виконання плану державного інвестиційного проекту
15.12.2016, 11:11


Зразок бланку (форма шаблону) Інформації про стан виконання плану державного інвестиційного проекту. Додаток 3 до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів:

Образец бланка (форма шаблона) Информации о состоянии выполнения плана государственного инвестиционного проекта. Приложение 3 к Порядку мониторинга состояния разработки (реализации) государственных инвестиционных проектов:

Додаток 3
до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 1 розділу III)

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання плану державного інвестиційного проекту

_______________________________________________________________________________
(назва державного інвестиційного проекту)

Найменування головного розпорядника _________________________________________________________________________________________

Найменування відповідального виконавця/балансоутримувача ______________________________________________________________________

 

N з/п

Індикатор

Період
20__ - 20__ роки

Рік після введення в експлуатацію (перший/другий/третій)

кумулятив-
ний плановий показник

кумулятив-
ний фактичний показник

відхилення в абсолютних показниках

відхилення у відносних показниках, %

плановий показник*

фактичний показник

відхилення в абсолютних показниках

відхилення у відносних показниках, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показники економічної ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чиста приведена вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішня норма дохідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисконтований період окупності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

індекс прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Показники економічного ефекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відношення вигід до витрат (B/C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економічна чиста приведена вартість (ENPV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економічні вигоди

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Економічні індикатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення експорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зменшення імпорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія енерговитрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія енергоресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія витрат води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія витрат на експлуатацію

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соціальні індикатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступ до послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покращення якості послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      відповідність стандартам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      відповідність євростандартам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збереження (втрата) робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення нових робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Екологічні індикатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення/зменшення викидів, забруднення

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Індикатори бюджетної ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічні надходження до бюджету:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      додаткові надходження до
      державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      додаткові надходження до
      місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      зменшення обсягу видатків
      державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      зменшення обсягу видатків
      місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічні витрати на експлуатацію (утримання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до початку інвестиційного етапу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами:
      державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      власні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

після інвестиційного етапу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами:
      державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      власні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Планові показники зазначаються відповідно до розділу II державного інвестиційного проекту.

Додатки: фінансовий звіт відповідального виконавця/балансоутримувача.

__________________________________
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________________________________
(уповноважений керівник структурного підрозділу
головного розпорядника бюджетних коштів)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 601 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar