Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Картка (журнал) обліку роботи лабораторії ПММ (ОЦЗ, ЦМТЗ, авіаційної частини)
20.02.2017, 16:47


Зразок бланку (форма шаблону) Картки (журналу) обліку роботи лабораторії ПММ (ОЦЗ, ЦМТЗ, авіаційної частини):

Образец бланка (форма шаблона) Карточки (журнала) учета работы лаборатории ГСМ (ОЦЗ, ЦМТЗ, авиационной части):

Додаток 25
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

 

 

 

 

КАРТКА (ЖУРНАЛ)
обліку роботи лабораторії ПММ (ОЦЗ, ЦМТЗ, авіаційної частини)_____________

Начальник ОЦЗ (ЦМТЗ, командир авіаційної частини) __________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                             (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідальний за контроль якості ПММ ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                      (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Обов'язковий для лабораторії ПММ вид випробування ____________________________

 

 

1. Реквізити

Поштові

Відвантажувальні

Проїзд

поштовий індекс,
область, район, місто,
вулиця, будинок,
телефон, телефакс,
електронна пошта

залізничним транспортом

залізничним транспортом, автотранспортом

 

 

2. Укомплектованість особовим складом (на ____________ 20__ року)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта (найменування навчального закладу, спеціальність за дипломом, дата закінчення)

Остання посада до прийому на роботу в лабораторію ПММ

Дата призначення на посаду

Досвід роботи на посадах з контролю якості ПММ

Проходження навчання (перепідготовки)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Щодо вакантних посад наводяться дані про те, з якого моменту посада є вакантною.

2. У графі 4 зазначається повне найменування навчального закладу. Якщо співробітник закінчив декілька навчальних закладів, наводяться дані щодо кожного навчального закладу.

3. У графі 5 вказується, з якої посади співробітник був прийнятий на роботу в лабораторію ПММ, стаж роботи на цій посаді.

4. У графі 7 перераховуються посади з контролю якості, які співробітник займав раніше, дати призначення і звільнення з цих посад, вказується загальний термін роботи на посадах з контролю якості ПММ. До посад з контролю якості ПММ належать такі: інженер з контролю якості, начальник лабораторії ПММ, лаборант, а також інші посади, які передбачали безпосереднє проведення випробувань ПММ.

5. У графі 8 вказуються дата проходження навчання (перепідготовки), номер допуску до самостійної роботи, виставлена оцінка.

 

 

3. Укомплектованість лабораторним обладнанням (на ____________ 20__ року)

Найменування лабораторного обладнання

Необхідно згідно зі штатом та нормами забезпечення

В наявності

Не вистачає

Надлишок

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У розділ 3 заносяться дані про прилади, апарати, засоби вимірювання і допоміжне обладнання, яке фактично використовується в лабораторії ПММ, а також дані про лабораторне обладнання, що обліковується, але фактично не експлуатується.

2. У графі 2 вказуються номер норми постачання і кількість лабораторного обладнання відповідно до даної норми.

 

 

4. Перелік показників якості, які не можуть бути визначені в лабораторії ПММ _______________ (на ____________ 20__ року)

Найменування показників якості

Причина

 

 

 

 

5. Технічний стан лабораторного обладнання

Найменування лабораторного обладнання

Заводський і інвентарний номери, рік випуску

Дата отримання і введення в експлуатацію

Технічний стан

Дані про перевірку (атестацію)

Дані про ремонт і обслуговування

Дані про пошкодження і відмови

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У таблицю заносяться дані про всі прилади, апарати, засоби вимірювань і допоміжне обладнання, які фактично використовуються в лабораторії ПММ, а також дані про лабораторне обладнання, що обліковується, але фактично не експлуатується. Не наводяться дані про укомплектованість лабораторним посудом. Записи ведуться по групах засобів контролю якості в такому порядку: засоби вимірювань, апарати, допоміжне обладнання.

2. У графі 4 вказується фактичний технічний стан лабораторного обладнання - справний, не справний, вимагає ремонту.

3. У графі 5 наводяться дані про виконані перевірки (атестації, перевірки технічного стану) - повне найменування організації, що проводила перевірку (атестацію, перевірку технічного стану), номер і дата видачі свідоцтва про перевірку (протоколу атестації, перевірки технічного стану).

4. У графі 6 наводяться дані про виконані ремонти - повне найменування організації, що проводила регламентні роботи або ремонт, дати відправки і повернення засобів контролю якості з ремонту (регламентних робіт), повний перелік виконаних робіт.

5. У графі 7 вказується дата пошкодження (відмови) і опис пошкодження (відмови).

 

6. Дані про виробничу діяльність лабораторії ПММ

Період

Фактично виконано

Кількість ПММ, від яких були відібрані проби, тонн

Кількість виявлених некондиційних ПММ

проб

умовних випробувань

проб

тонн

1

2

3

4

5

6

Разом за 20__ рік

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

Разом за 20__ рік

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У графі 4 наводяться дані про кількість ПММ, від яких були відібрані проби для випробування в лабораторії ПММ.

2. Дані розшифровуються за видами ПММ, які були випробувані:

бензини автомобільні і авіаційні;

паливо дизельне;

паливо для реактивних двигунів;

оливи;

мастила;

спеціальні рідини.

 

7. Результати контролю точності випробувань

Дата проведення

Дані про контрольні проби

Кількість штрафних балів, оцінка

Показник якості, за яким отриманий невірний результат

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У графі 2 вказується найменування ПММ, виданих як контрольна проба, перелік показників якості, які підлягали випробуванню.

2. У графі 4 вказуються показники якості, за якими отримано неправильний результат і показники якості, за якими контрольні проби не випробувані.

 

8. Надання планувальних і звітних документів

Період

Звіт про роботу лабораторії ПММ

План проведення випробувань ПММ тривалого зберігання

План (графік) поновлення запасів ПММ тривалого зберігання

Донесення про виконання плану поновлення

Дані про наявність некондиційних ПММ

Дані про наявність неліквідних олив, мастил та спеціальних рідин

Заявка на лабораторне обладнання

дата надання планувальних і звітних документів

1

2

3

4

5

6

7

8

20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

I квартал

 

 

 

 

 

 

 

II квартал

 

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Основні результати перевірок з питань забезпечення якості ПММ

Дата перевірки, хто перевіряв

Основні недоліки в роботі лабораторії ПММ щодо виконання заходів забезпечення якості ПММ

Відмітка про усунення недоліків

1

2

3

 

 

 

 

Примітки:

1. У таблиці наводяться дані про перевірки з питань забезпечення якості ПММ на даній базі (складі) ПММ, у суб'єкті державної авіації, виконаних як посадовими особами лабораторії ПММ, так і посадовими особами вищих органів виконавчої влади.

2. У графі 1 вказуються номер і дата акта перевірки, посада, військове звання, прізвище та ініціали особи, що проводила перевірку з питань забезпечення якості ПММ на цій базі (складі) ПММ, у суб'єкта державної авіації.

3. У графі 3 наводяться дані, які підтверджують усунення відмічених недоліків.

 

10. Придатність приміщень лабораторії ПММ і виконання умов, необхідних для проведення випробувань ПММ

У цьому розділі в довільній формі висвітлюють такі питання:

в якому приміщенні розташована лабораторія ПММ, його стан;

пристосованість приміщень для проведення випробувань, наявність і технічний стан лабораторних меблів, систем забезпечення (електропостачання і освітлення, опалювання, водопостачання і каналізації, примусової витяжної вентиляції, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння);

ефективність роботи систем опалювання і примусової вентиляції;

порядок зберігання проб ПММ;

порядок зберігання хімічних реактивів.

Дані про діяльність лабораторії ПММ ____________________________________________ наведені станом на ____________ 20__ року
                                                                                                                           (суб'єкт державної авіації)

__________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 706 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar