Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги Ходатайство налогоплательщика о открытом рассмотрении материалов жалобы
[ Скачать с сервера (41.5 Kb) ] 25.11.2016, 12:30


Зразок бланку (приклад шаблону) Клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.  Додаток до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (пункт 6 розділу I)

Образец бланка (пример шаблона) Ходатайства налогоплательщика о открытое рассмотрение материалов жалобы. Приложение к Порядку оформления и подачи жалоб налогоплательщиками и их рассмотрения контролирующими органами (пункт 6 раздела I):

 

Додаток
до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами
(пункт 6 розділу I)

 

                                                                                        Керівнику ________________________
                                                                                                                     (найменування контролюючого органу, який
                                                                                                                     розглядає скаргу)

 

 

                                                                                        Платник податку (уповноважений
                                                                                        представник та/або адвокат)
                                                                                        _________________________________________
                                                                                                                (повне або скорочене найменування для юридичних осіб, або
П. І. Б. для фізичних осіб, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника
податків - фізичної особи, або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це
відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті)

                                                                                      Податкова адреса платника податків
                                                                                      та/або адреса, на яку слід надіслати
                                                                                      відповідь на клопотання про відкритий
                                                                                      розгляд матеріалів скарги:
                                                                                      _________________________________

 

КЛОПОТАННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ПРО ВІДКРИТИЙ РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ СКАРГИ

Я, ____________________________________________________________________________, прошу
             (П. І. Б., посада посадової особи платника податків або уповноваженого представника та/або адвоката)
розглядати матеріали скарги про _________________________________________________________
                                                                                            (вимоги платника податків, реквізити оскаржуваного рішення)
у відкритому засіданні та залучити до розгляду
_____________________________________________________________________________________.
(перелік осіб з числа передбачених у пункті 5 розділу I Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року за N 1617/28062, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні).

Надаю згоду посадовим (службовим) особам ___________________________________________ на:
                                                                                                                          (найменування контролюючого органу)

розголошення відомостей про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків;

присутність залучених осіб під час відкритого засідання.

____________      ____________
         (дата)                         (підпис)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 758 | Загрузок: 70
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar