Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Клопотання про надання банківської ліцензії та реєстрацію банку (Ходатайство о предоставлении банковской лицензии и регистрации банка)
16.02.2017, 12:24


Зразок бланку (форма шаблону) Клопотання про надання банківської ліцензії та реєстрацію банку:

Образец бланка (форма шаблона) Ходатайства о предоставлении банковской лицензии и регистрации банка:

Додаток 9
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

 

 

 

 

Зразок

 

 

Клопотання про надання
банківської ліцензії та реєстрацію банку

Дата, номер

Національний банк України

__________________________________________________________________________ (далі - Банк),
                                                                         (повне офіційне найменування банку)
розташований за адресою: ______________________________________________________________,
звертається з проханням надати банківську ліцензію та внести запис про Банк до Державного реєстру банків.

 

Зареєстрований статутний капітал Банку повністю сплачений і становить ____________ млн. грн.

Банк забезпечений належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, а також проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку України, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та подання звітності. Відповідні відомості додаються.

[Банк орендує або має на правах власності приміщення, що відповідає вимогам Національного банку України.

Потрібні відомості, що дають змогу зробити висновок про:

наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління, у тому числі голови правління, їх професійну придатність та ділову репутацію;

професійну придатність головного бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

ділову репутацію членів ради, головного бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

бізнес-план щодо банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності;

наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, установленим Національним банком України].

Банк має управлінську та організаційну структуру, яка відображає розподіл повноважень між структурними підрозділами та їх підпорядкованість і дає змогу оптимізувати процес прийняття рішень, пов'язаних з виконанням поставлених перед банком цілей. Опис і дані про управлінську та організаційну структуру банку додаються.

Банк готовий виконувати банківські, фінансові послуги та іншу діяльність (надається перелік фінансових послуг та іншої діяльності) згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень Банку, що регулюють надання ним цих послуг, а також формувати і вести базу даних про вкладників - фізичних осіб та надавати звітність відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і додатками до нього можуть спричинити відмову у видачі банківської ліцензії або відкликання наданої банківської ліцензії.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону, факсу).

Додатки:

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________
                  (перелік документів/інформації, що додаються до клопотання)

 

Голова правління Банку

___________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 549 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar