Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів
26.12.2016, 12:58


Зразок бланку (форма шаблону) Книги обліку наявності та руху матеріальних засобів. Додаток 6 до Положення про укомплектування автомобільної та бронетанкової техніки індивідуальними комплектами запасних частин, інструменту і приладдя, основними агрегатами оборотного фонду, автомобільними шинами і акумуляторними батареями та забезпечення органів Державної прикордонної служби України парковим устаткуванням:

Образец бланка (форма шаблона) Книги учета наличия и движения материальных средств. Приложение 6 к Положению об укомплектовании автомобильной и бронетанковой техники индивидуальными комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей, основными агрегатами оборотного фонда, автомобильными шинами и аккумуляторами и обеспечения органов Государственной пограничной службы Украины парковым оборудованием:

Додаток 6
до Положення про укомплектування автомобільної та бронетанкової техніки індивідуальними комплектами запасних частин, інструменту і приладдя, основними агрегатами оборотного фонду, автомобільними шинами і акумуляторними батареями та забезпечення органів Державної прикордонної служби України парковим устаткуванням
(пункт 13 розділу V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

_____________________________________________________________________________________
(вид забезпечення)

_____________________________________________________________________________________
(військова частина)

Розпочато ___ ____________ 20__ року

Закінчено ___ ____________ 20__ року

ЗМІСТ

Назва матеріальних засобів

Сторінки

Назва матеріальних засобів

Сторінки

початкова

наступна

початкова

наступна

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________
(найменування)

 

Нормативний запас:

Дата запису

Назва документа

N документа

Дата документа

Постачальник

Прибуло

Вибуло

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код номенклатури _______________

Одиниці виміру _________________

Ціна за одиницю _________________

 

У підрозділах

(назва підрозділу)

(назва підрозділу)

(назва підрозділу)

усього

із них за категоріями (сортами)

усього

із них за категоріями (сортами)

усього

із них за категоріями (сортами)

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
              матеріальних засобів)

мінімальний ____________________, максимальний ___________________

 

Наявність разом

У тому числі

усього

із них за категоріями (сортами)

на складі

(назва підрозділу)

усього

із них за категоріями (сортами)

усього

із них за категоріями (сортами)

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність дорогоцінних металів:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 

та органах управління

(назва підрозділу)

(назва підрозділу)

(назва підрозділу)

усього

із них за категоріями (сортами)

усього

із них за категоріями (сортами)

усього

із них за категоріями (сортами)

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення книги

1. Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів (далі - книга) призначена для обліку наявності та руху автомобільної і бронетанкової техніки та інших категорійних і некатегорійних матеріальних засобів, а також бланків облікових документів суворої звітності за напрямом забезпечення в органах Держприкордонслужби.

2. Під час заповнення книги залежно від запланованої кількості записів на кожну назву матеріальних засобів відводиться одна або декілька сторінок.

На кожний підпорядкований підрозділ (військову частину) відводяться окремі графи (починаючи з 20), з них одна графа - для реквізиту "усього" і необхідна кількість граф для реквізиту "із них за категоріями (сортами)".

За наявності великої кількості підрозділів у книзі відводяться додаткові листки.

3. Перший запис у книзі робиться на підставі первинних облікових документів або даних про залишки матеріальних засобів із попередньої книги. У разі перенесення залишків із попередньої книги зазначаються: у графі 2 - "Книга обліку"; у графі 3 - її номер; у графі 4 - сторінка книги; у графі 5 - "Перенесення залишку".

Щодо некатегорійних матеріальних засобів дані у графах 9 - 13 та 15 - 19 не записуються.

4. Під час руху матеріальних засобів усередині військової частини записи у графах 6, 7 не робляться. У графах 8 - 13 повторюються попередні залишки. Зміна залишків проводиться у графах тих підрозділів, які на підставі облікових документів є отримувачами або постачальниками.

5. При виготовленні книг обліку автомобільної та бронетанкової техніки замість реквізиту "Нормативний запас: мінімальний __________, максимальний __________" друкується реквізит "Належить за штатом: усього ____, у тому числі: бойових (навчально-бойових)______, стройових (навчально-стройових) ______, транспортних _______, навчальних _______".

У книзі для обліку машин за групами їх експлуатації відводяться графи, починаючи з 20, а для обліку машин за терміном експлуатації з часу випуску заводом-виробником - наступні графи з розбивкою на терміни: до 6 років, від 6 до 12 років, від 12 до 18 років, більше 18 років.

Під час обліку автомобільної та бронетанкової техніки органу Держприкордонслужби на кожний тип, найменування і марку машини відводиться окрема сторінка у послідовності переліку марок машин, що передбачена донесенням про наявність і технічний стан машин.

При списанні автомобільної і бронетанкової техніки у графі 5 робиться запис "Списано", а в графі 7 зазначається кількість техніки.

6. Для обліку автомобільної і бронетанкової техніки підрозділів відводиться графа для реквізиту "Належить за штатом".

7. Облік матеріальних засобів за специфічними ознаками (рік виготовлення, рік видачі тощо) у книзі ведеться рядками після запису основних облікових операцій. При цьому зазначаються: у графі 2 - заголовок рядка (наприклад, "у тому числі за роками виготовлення"), у графі 5 - окремими рядками реквізити ознаки (наприклад, "2016 рік", "2017 рік"), а в 6 і наступних графах - відповідні реквізити-підстави, які зазначають кількість матеріальних засобів (за кожним реквізитом-ознакою).

8. Облік бланків облікових документів суворого обліку в книзі ведеться за їхніми серіями та номерами. На кожну серію у графах, починаючи з 20, відкривається особистий рахунок. Номери бланків записуються рядками нижче записів щодо кількості бланків кожної серії.

9. Відмітки про звірку записують у книзі таким чином: у графі 1 зазначається дата звірки, у графі 2 - робиться запис "Звірено", а під особистими рахунками ставлять підписи особи, відповідальні за облік у підрозділі або на складі.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 963 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar