Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Книжка зовнішнього пілота (оператора) безпілотних авіаційних комплексів
[ Скачать с сервера (90.5 Kb) ] 01.06.2017, 11:17


Зразок бланку (приклад шаблону) Книжки зовнішнього пілота (оператора) безпілотних авіаційних комплексів

Образец бланка (пример шаблона) Книжки внешнего пилота (оператора) беспилотных авиационных комплексов

Додаток 4

до Правил виконання польотів

безпілотними авіаційними комплексами

державної авіації України

(пункт 1 глави 4 розділу V)

 

КНИЖКА

зовнішнього пілота (оператора) безпілотних авіаційних комплексів

 

________________________________________________________________________________

(прізвище)

________________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові)

 

І. Загальні відомості

1. Займана посада _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Військове (спеціальне) звання _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3. Дата народження ____________________________________________________________________________

4. Освіта _____________________________________________________________________________________

(найменування навчального закладу, рік його закінчення)

5. Керування БпЛА з ____________________________ року

6. Особистий номер ____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ІІ. Кількість та тривалість керувань безпілотними повітряними суднами (БпЛА) (наліт БпЛА)

(станом на 01 січня ______ року)

 

Тип БпАК,

БпЛА, ПДП

Час доби

Кількість керувань БпЛА

Тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА)

Виконання зльоту в автоматичному режимі

Виконання зльоту в ручному режимі

Виконання посадки в автоматичному режимі

Виконання посадки в ручному режимі

загальна

у тому числі

в автоматичному режимі

у ручному режимі

з них

одночасно кількома БпЛА

у СМУ

в умовах завад

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Допуски зовнішнього пілота (оператора) безпілотного авіаційного комплексу до керування безпілотними повітряними суднами (безпілотними літальними апаратами) вдень

 

Дата

Вид допуску до керування дистанційно керованими повітряними суднами

Тип безпілотного авіаційного комплексу

(БпЛА, ПДП)

Посада, військове (спеціальне) звання, підпис, ініціали, прізвище посадової особи, яка надала допуск

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Допуски зовнішнього пілота (оператора) безпілотного авіаційного комплексу до керування безпілотними повітряними суднами (безпілотними літальними апаратами) вночі

 

Дата

Вид допуску до керування дистанційно керованими повітряними суднами

Тип безпілотного авіаційного комплексу

(БпЛА, ПДП)

Посада, військове (спеціальне) звання, підпис, ініціали, прізвище посадової особи, яка надала допуск

 

 

 

 

 

V. Базовий кваліфікаційний рівень, класна кваліфікація

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VІ. Річні підсумки роботи

 

Рік

Тип БпАК,

БпЛА, ПДП

Час доби

Кількість керувань БпЛА

Тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА)

Виконання зльоту в автоматичному режимі

Виконання зльоту в ручному режимі

Виконання посадки в автоматичному режимі

Виконання посадки в ручному режимі

загальна

у тому числі

в автоматичному режимі

у ручному режимі

з них

одночасно кількома БпЛА

у СМУ

в умовах завад

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VІІ. Поденний облік роботи

 

_______________

(місяць, рік)

Число,

місяць,

рік

Тип БпАК,

БпЛА, ПДП

Час доби

Керування БпЛА

як інструктор

Номер вправи та стислий зміст завдання

Кількість керувань БпЛА

Тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА)

Висота польоту

(макс/мін), км

Метеорологічні умови в польоті

Режим виконання зльоту

Режим виконання посадки

Оцінка бойового застосування

Оцінка за політ

загальна

у тому числі

в автоматичному режимі

у ручному режимі

з них

одночасно кількома БпЛА

у СМУ

в умовах завад

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Результати проведення перевірок теоретичних знань та тренажів

 

з/п

Назва дисципліни

(вид тренажу)

Дата проведення перевірки

(тренажу)

Оцінка

Посадова особа, яка проводила перевірку

(тренаж)

Підпис посадової особи, яка проводила перевірку (тренаж)

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. Результати проведення льотних перевірок

 

 

 

 

 

 

 

Х. Облік тренувань на тренажерах

 

Рік, місяць

Тривалість тренування

Рік, місяць

Тривалість тренування

Рік, місяць

Тривалість тренування

 

 

 

 

 

 

 

ХІ. Авіаційні події та інциденти

 

Дата

Тип БпАК, БпЛА, ПДП

Класифікація, обставини (стисло), причини

та винуватець авіаційної події, інциденту

 

 

 

 

 

 

Правила ведення Книжки зовнішнього пілота (оператора)

 

1. Книжка призначена для обліку кількості й тривалості керувань БпЛА (нальоту БпЛА), а також для обліку й контролю за рівнем підготовки зовнішніх пілотів (операторів) БпАК та ведеться кожним зовнішнім пілотом (оператором) БпАК.

 

2. Книжка заводиться у ВНЗ (організації, яка проводить навчання, частині, установі) перед початком практичного навчання або у разі призначення на посаду, яка пов’язана з керуванням БпЛА. Книжка прошнуровується та скріплюється гербовою печаткою частини (установи), яка проводила навчання.

 

3. Книжка видається зовнішнім пілотам (операторам) БпАК і знаходиться у них протягом усієї діяльності, пов’язаної з керуванням БпЛА. Зовнішні пілоти (оператори) зобов’язані зберігати свої Книжки від псування (втрати).

 

4. Книжку заповнює особисто її власник. Усі записи та підписи виконуються акуратно та розбірливо чорнилами фіолетового або синього кольору.

 

5. Записи в підсумкових відомостях, що вказані в розділах ІІ, VІ, VІІ, VІІІ, Х, ХІ Книжки, своїм підписом засвідчують:

у ВНЗ (організації, яка проводить навчання) – керівник ВНЗ (організації, яка проводить навчання);

у частині (установі) – начальник штабу військової частини (установи);

в ОУ ЗСУ, ЦОВВ та ІВФ державної авіації – начальник штабу ОУ.

Підписи засвідчуються гербовою печаткою частини (установи).

 

6. Відомості, наведені в розділах ІІІ, ІV Книжки, засвідчує своїм підписом командир (начальник) або посадова особа, яка надала допуск зовнішньому пілоту (оператору) БпАК до керування БпЛА, відомості, які вказуються в розділі ІХ Книжки, – посадова особа, яка здійснювала перевірку.

 

7. Правильність оформлення Книжки та достовірність відомостей контролює безпосередній начальник зовнішнього пілота (оператора) БпАК не рідше одного разу на квартал.

 

8. У розділі ІІ Книжки відомості записуються за типами БпАК (БпЛА, ПДП), включаючи кількість та тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА) за період навчання у ВНЗ (організації, яка проводила навчання), окремо щодо керувань БпЛА, виконаних вдень, з підбиттям підсумків та щодо керувань вночі з підбиттям підсумків з подальшим підбиттям загального підсумку. Тривалість керування БпЛА (час нальоту БпЛА) в дистанційному режимі слід рахувати з моменту переходу керування БпЛА на дистанційний режим і до моменту переходу керування БпЛА на автоматичний режим. Кількість та тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА) як інструктор удень і вночі вказуються окремо щодо кожного типу БпЛА, ПДП, БпАК.

 

9. У розділах ІІІ, ІV Книжки записуються допуски зовнішнього пілота (оператора) БпАК до керування за типами БпЛА, ПДП, БпАК удень, уночі, а також як інструктор.

 

10. У розділі V Книжки вказуються відомості про досягнутий БКР та кваліфікацію зовнішнього пілота (оператора) БпАК.

 

11. У розділі VІ Книжки дані про кількість та тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА) вказуються щодо кожного типу БпЛА, ПДП, БпАК окремо щодо керувань БпЛА, які виконані вдень, з підбиттям підсумків та щодо керувань БпЛА, виконаних вночі, з підбиттям підсумків, а потім підбивається загальний підсумок керувань БпЛА за календарний рік. Кількість та тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА) як інструктор удень і вночі вказуються окремо щодо кожного типу БпЛА, ПДП, БпАК.

 

12. У разі оформлення нової Книжки річні підсумки переносяться до неї зі старої Книжки за всі роки, які пройшли після закінчення ВНЗ (навчання в організації, яка його проводила), а за останній рік, який передував оформленню Книжки, – щодо кожного типу БпЛА, ПДП, БпАК окремо щодо керувань БпЛА удень з підбиттям підсумків та щодо керувань БпЛА вночі з подальшим підбиттям загального підсумку.

 

13. У розділі VІІ Книжки перераховуються послідовно усі вправи (завдання), виконані протягом льотної зміни (дня, ночі):

1) під час оформлення керувань БпЛА, виконаних вдень, у графі “Час доби” ставиться літера Д, виконаних вночі, – літера Н;

2) під час оформлення керувань БпЛА як інструктор у графі “Керування БпЛА як інструктор” ставиться літера І;

3) під час розкриття змісту вправи (завдання) допускаються загальноприйняті скорочення;

4) у графі “Висота польоту (макс/мін), км” вказуються:

у чисельнику – максимальна висота польоту;

у знаменнику – мінімальна висота польоту;

5) у графі “Метеорологічні умови під час польоту” запис робиться у такому порядку: кількість хмар в балах, далі через дріб у чисельнику – висота верхньої межі хмар, у знаменнику – висота нижньої межі хмар у метрах, далі – польотна видимість у кілометрах;

6) у графах “Режим виконання зльоту” та “Режим виконання посадки” запис робиться скорочено (залежно від способу керування БпЛА на зльоті та під час заходу на посадку): А – автоматично, Р – вручну;

7) у кінці кожного місяця підбиваються підсумки за всіма графами, за типами БпЛА, ПДП, БпАК окремо щодо керувань вдень з підбиттям підсумків та щодо керувань вночі з підбиттям підсумків та подальшим підбиттям загальних підсумків;

8) кількість та тривалість керувань БпЛА (наліт БпЛА) як інструктор зазначаються згідно з пунктом 7 розділу VІІІ Правил виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року № 661 (далі – Правила).

 

14. Розділ VІІІ Книжки заповнюється на підставі складання заліків під час проведення підготовки на допуск до самостійного керування БпЛА (виконання обов’язків зовнішнього пілота (оператора) БпАК).

 

15. Результати льотних перевірок записуються в розділі ІХ у такому порядку:

1) у лівому верхньому куті у стовпчик вказуються дата, тип БпЛА ПДП, БпАК та час доби;

2) у правій частині сторінки зверху вказуються номер вправи КБП, її назва та метеорологічні умови;

3) результати перевірки елементів польоту записуються в послідовності їх виконання з виставленням оцінки за кожен елемент відповідно до нормативів КБП, при цьому вказується, в якому режимі (автоматичному чи ручному) виконувалось керування БпЛА;

4) у кінці виставляється загальна оцінка за політ та записується висновок.

 

16. Розділ Х Книжки заповнюється раз на місяць, підсумки підбиваються за календарний рік.

 

17. Розділ ХІ заповнюється після закінчення розслідування авіаційної події або інциденту, коли зроблено остаточний висновок про їх причини.

 

18. У разі неможливості внесення записів хоча б до одного із розділів Книжки через відсутність не заповнених текстом сторінок заводиться нова Книжка, до якої записуються (переносяться зі старої Книжки) дані розділів І – VІ , VІІІ, ІХ і дані розділу ХІ (на момент заведення Книжки). Усі дані, записані в нову Книжку (перенесені зі старої Книжки), засвідчуються підписами і печатками згідно з вимогами пункту 5 цього додатка.

 

19. У разі припинення діяльності, пов’язаної з керуванням БпЛА, у розділах VІ, VІІ Книжки підбиваються підсумки, які засвідчуються відповідно до вимог пункту 6 глави 4 розділу V Правил.

 

20. Вносити до Книжки записи, не передбачені Правилами, заборонено


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 805 | Загрузок: 41
Всего комментариев: 0
avatar