Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Наряд-допуск на проведення робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередачі
30.01.2017, 22:16


Зразок бланку (форма шаблону) Наряда-допуска на проведення робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередачі:

Образец бланка (форма шаблона) Наряда-допуска на проведение работ грузоподъемным краном вблизи воздушных линий электропередачи: 

Додаток 11
до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин спеціального військового призначення
(пункт 25 глави 5 розділу V)

 

 

 

 

 

НАРЯД-ДОПУСК N _____
на проведення робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередачі

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, військової частини, установи)

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою понад 42В

1. Машиністу крана ____________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові і підпис машиніста)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (тип крана, реєстраційний номер)

2. Надано для роботи ___________________________________________________________________
                                                                                                            (організація, що надала кран)

3. На дільниці _________________________________________________________________________
                                                                             (організація, якій наданий кран, місце проведення робіт,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   будівельний майданчик, склад, цех)

4. Напруга лінії електропередачі _________________________________________________________

5. Умови роботи _______________________________________________________________________
                                                                                (необхідність зняття напруги з лінії електропередачі,
_____________________________________________________________________________________
                                                     найменша припустима при роботі крана відстань по горизонталі
_____________________________________________________________________________________
                                                               від крайнього проводу до найближчих частин крана,
_____________________________________________________________________________________
                                                                спосіб переміщення вантажу та інші заходи безпеки)

6. Умови пересування крана _____________________________________________________________
                                                                                                    (положення стріли та інші заходи безпеки)

7. Початок роботи ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року

8. Кінець роботи ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року

9. Відповідальний за безпечне проведення робіт ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата і номер наказу про призначення)
10. Стропальник _______________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (номер посвідчення, дата останньої перевірки знань)

11. Дозвіл на роботу крана в охоронній зоні _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)

12. Наряд-допуск видав головний інженер (енергетик) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (організація, підпис)

13. Необхідні заходи безпеки виконані ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт ____________________________________
                                                                                                                                                                            (підпис)

"___" ____________ 20__ року

14. Інструктаж одержав машиніст крана __________________________________________________
                                                                                                                                                  (підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Примітки:

1. Наряд виписується у двох примірниках: перший видається машиністу крана, другий - зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється в разі роботи крана в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

4. Роботи поблизу лінії електропередачі виконуються в присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

5. Роботи поблизу ліній електропередачі кранів, що використовуються для обслуговування і ремонту цих ліній, проводяться за нарядами-допусками, передбаченими Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 93/2533.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 820 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar