Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Оцінна картка військовослужбовця (оценочная карта военнослужащего)
31.01.2017, 18:37


Зразок бланку (форма шаблону)  оцінної картки  військовослужбовця:

Образец бланка (форма шаблона) оценочной карточки военнослужащего:

Додаток 14
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

 

 

 

 

 

ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

1. Загальні відомості

1.1. Військове звання __________________________________________________________________

1.2. Прізвище _________________________________ Ім'я ____________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

1.3. Займана посада____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.4. Особистий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у  паспорті) ________________________________

1.5. Оцінка за період з ___ ____________ 20__ року до ___ ____________ 20__ року

 

2. Самооцінка військовослужбовця

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 

3. Оцінка за критеріями службової діяльності

N
з/п

Критерії діяльності

Кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУМА БАЛІВ

 

 

4. Оцінна характеристика та пропозиції безпосереднього начальника

4.1. Текст характеристики

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

4.2. Висновок та рекомендації безпосереднього начальника

Висновок ____________________________________________________________________________

Рекомендації _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Безпосередній начальник

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

5. Висновок та рекомендації прямого начальника

Висновок _____________________________________________________________________________

Рекомендації ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прямий начальник

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

6. Результат незалежного оцінювання

Загальна оцінка _______________________________________________________________________

Висновок ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

7. Результат комплексного оцінювання

Загальна оцінка _______________________________________________________________________

Висновок _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

8. Результат періодичного оцінювання

Висновок ____________________________________________________________________________

Рекомендації _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Безпосередній начальник

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

9. Висновки атестаційної комісії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Протокол засідання атестаційної комісії ______ N __ від ___ ____________ 20__ року.

Секретар комісії

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

10. Рішення особи, яка затверджує оцінну картку

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З матеріалами оцінювання, висновками та рекомендаціями начальників ознайомлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище особи, яка завірила копію оцінної картки)

М. П.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 806 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar